Guinea: IUL kräver att världsbanksfinansierade Sheraton Grand Conakry återanställer sparkade fackledare

15.10.20 News

Bara några månader efter att de valts till generalsekreterare respektive biträdande generalsekreterare i hotellfacket sparkades Amadou Diallo (till höger) och Alhassane Diallo (till vänster) av arbetsgivaren 7 oktober.

Läs mer här på engelska

 

 

IUL varnar G20-ländernas turistministrar: corona används som täckmantel för att bryta mot arbetstagarnas rättigheter

09.10.20 News

IUL har återigen uppmanat G20-ländernas turistministrar att samarbeta med facket för att skydda turistarbetarnas försörjningsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer här på engelska.

 

Solidaritet nu med arbetarna och demokratirörelsen i Belarus!

14.09.20 Urgent Action

Trots massivt förtryck deltar fortfarande tusentals människor i massprotester och arbetare fortsätter med sina arbetsplatsaktioner mot det riggade omvalet av Aleksandr Lukasjenko. IUL har tillsammans med LabourStart och andra internationella fack gått ut med ett upprop för att stoppa våldet och försvara demokratin och de mänskliga rättigheterna. KLICKA HÄR för att stödja kampanjen.

Belarus: Lukasjenko måste bort – stoppa statens våld och förtryck nu!

24.08.20 News

Tiotusentals belarusier deltar i kontinuerliga protester på sina arbetsplatser och på gatorna mot det riggade omvalet 9 augusti av den sittande presidenten Alexander Lukasjenko. De möts av statskontrollerat våld och massarresteringar. IUL står sida vid sida med medlemsförbunden och arbetarna i Belarus i kampen för demokrati och fria fackföreningar.

Läs mer här på engelska.

IUL och Danone ska förhandla om nytt avtal för att skydda jobben mot negativa konsekvenser av coronapandemin

04.08.20 News

IUL och Danone har lovat att börja förhandla om åtgärder för att stödja anställda och mildra eventuellt negativa effekter på sysselsättningen under och efter coronapandemin.

Tusentals människor i strejk för Black Lives över hela USA

27.07.20 News

Den 20 juli lade minst 20 000 arbetstagare i 160 amerikanska städer ner arbetet för att protestera mot systemisk rasism, våld och ekonomisk ojämlikhet.

Läs mer här på engelska.

 

Internationellt fackligt uttalande: "Vi står i full solidaritet bakom våra kamrater i Algeriet i deras kamp för fackliga och demokratiska rättigheter"

22.07.20 News

Nio internationella fackliga organisationer, däribland IUL, har förenat sig i ett uttalande "för att uttrycka sin fulla solidaritet med och stöd till den pågående kampen för fackliga rättigheter och demokratisk frihet i Algeriet."
Läs mer här på engelska.

Konvention 190 och rekommendation 206: verktyg som förändrar arbetslivet

23.06.20 News

Den 21 juni 2020 är det ett år sedan internationella arbetskonferensen antog konvention 190 och rekommendation 206 om våld och trakasserier i arbetslivet. Konventionen och rekommendationen innehåller praktiska steg som facket måste ta för att stoppa våldet och trakasserierna och förhandla fram ett heltäckande ramverk som kan läggas till grund för en värld som är mer motståndskraftig mot ekonomiska och sociala kriser.

Det är dags att ratificera och tillämpa migrantarbetarkonventionen!

22.06.20 Editorial

Coronapandemin har skoningslöst blottat den industriella livsmedelsproduktionens vanskliga beroende av migrantarbetare. Men många regeringar och internationella organisationer som FN-organen FAO och WHO betraktar de hårda eller rentav livsfarliga arbetsvillkoren för migrantarbetare som en rörlighetskris, snarare än som följden av den exploatering som vilar på ett systematiskt förnekande av grundläggande rättigheter.

Läs mer här på engelska

Ledningen för Coca-Cola-facket i Filippinerna försvarade medlemmarnas rätt till säkert arbete – sparkades för 'ekonomiskt sabotage'!

17.06.20 Urgent Action

Under täckmantel av coronakrisen passar Coca-Colas företagsledning i Filippinerna på att angripa ledarna för IUL-anslutna FCCU-SENTRO och hota deras medlemmar med uppsägning, disciplinåtgärder och polisinsatser. KLICKA HÄR för att skriva på en namninsamling med kravet att The Coca-Cola Company upphör med människorättsbrotten!

Coca-Cola Indonesien utnyttjar coronakrisen för att få igenom hemligt kollektivavtal och undergräva rättigheter och förmåner för 6 000 anställda

04.06.20 News

När det indonesiska samhället stängdes ner i slutet av mars tecknade Coca-Cola-ledningen i hemlighet ett nytt landsomfattande kollektivavtal med den arbetsgivarvänliga nationella fackliga struktur som skapades för flera årtionden sedan under Suharto-diktaturen för att motverka arbetstagares rättigheter. Avtalet innebär i praktiken att mer än 6 000 Coca-Cola-anställda påtvingas nya villkor utan att ens kunna få tag på en avtalskopia att läsa igenom.

Sida vid sida med våra kamrater i Hongkong

03.06.20 Editorial

Fastlandskinas marionettregim i Hongkong lyckades inte krossa demokratirörelsen, så regeringen i Peking tog saken i egna händer. Omröstningen 28 maj i nationella folkkongressen banar väg för den kinesiska enpartistaten att påtvinga Hongkong en drakonisk nationell säkerhetslag som ska upprätthållas av säkerhetsmyndigheterna.

Italien: facklig framstöt leder till genombrott i skyddet av migrantarbetares rättigheter

02.06.20 News

Ihållande organisering och engagemang från vårt italienska agroindustriförbund FLAI-CGIL har lett till banbrytande åtgärder från regeringen för att skydda migrantarbetares rättigheter och arbetsmiljö i bland annat jordbrukssektorn.

 

 

Iran: Hungrande sockerarbetare och enorm korruption

29.05.20 News

Omid Asadbeigi – ägaren till det jättelika sockerbruket Haft Tapeh i Shush i Iran – står tillsammans med 20 andra inför rätta i Teheran åtalad för smuggling, olagliga affärer och mutbrott till ett sammanlagt värde av 1,4 miljarder USD (ca 13,5 miljarder SEK), ett oerhört belopp med tanke på förhållandena i landet. Pengarna för Haft Tapeh påstås ha gått till att finansiera investeringar i nya maskiner till Irans ledande sockerproducent, men arbetarna i Haft Tapeh har inte fått ut sina löner sedan mitten av mars.

Läs mer här på engelska.

Internationell facklig koalition kräver att McDonald’s bekämpar sexuella trakasserier på sina restauranger

19.05.20 News

IUL och vår europeiska regionorganisation EFFAT gör gemensam sak med IUL-anslutna SEIU i USA och Kanada och brasilianska centralorganisationen UGT och kräver att något görs för att komma till rätta med sexuella trakasserier på McDonald’s’ restauranger världen över. 

Läs mer här på engelska

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS