Home

Det är dags att ratificera och tillämpa migrantarbetarkonventionen!

22.06.20 Editorial
Utskriftsvänlig version

Coronapandemin har skoningslöst blottat den industriella livsmedelsproduktionens vanskliga beroende av migrantarbetare. Men många regeringar och internationella organisationer som FN-organen FAO och WHO betraktar de hårda eller rentav livsfarliga arbetsvillkoren för migrantarbetare som en rörlighetskris, snarare än som följden av den exploatering som vilar på ett systematiskt förnekande av grundläggande rättigheter.

Läs mer här på engelska