Home

Italien: facklig framstöt leder till genombrott i skyddet av migrantarbetares rättigheter

02.06.20 News
Utskriftsvänlig version

Ihållande organisering och engagemang (på engelska) från vårt italienska agroindustriförbund FLAI-CGIL har lett till banbrytande åtgärder från regeringen för att skydda migrantarbetares rättigheter och arbetsmiljö i bland annat jordbrukssektorn.

Den italienska regeringens förordning om återhämtning som trädde i kraft med omedelbar verkan 19 maj regulariserar migrantarbetarnas ställning i landet oavsett nuvarande status och ger dem en väg till förnybara ettåriga uppehållstillstånd. Regulariseringen kan åstadkommas antingen på arbetsgivarens initiativ eller direkt av individen. I båda fallen erbjuder facket hjälp och stöd.

I förbundets sektorer gäller förordningen alla som arbetar i jordbruket, inom avel och djurhållning, vattenbruk, fiske och ”besläktade verksamheter”, ett potentiellt brett tillämpningsområde som omfattar till exempel detaljhandel, transporter och landsbygdsturism. Samtidigt som regulariseringen genomförs skärps också kontrollbesök och yrkesinspektioner samt åtgärder för att hantera osunda boendeförhållanden för migranter, och böterna höjs för arbetsgivare och bemanningsföretag som inte följer reglerna.

”Regulariseringen av migrantarbetare är ett riktigt stort framsteg på vägen mot att stoppa arbetskraftsexploateringen och bryta bemanningsföretagens makt i det italienska jordbruket”, säger IUL:s generalsekreterare Sue Longley. ”Regulariseringen är resultatet av långvarig facklig kamp och kommer dessutom att ge migrantarbetare möjlighet att förbättra sina boendeförhållanden – och det är centralt i en hälsokris."