Home

Konvention 190 och rekommendation 206: verktyg som förändrar arbetslivet

23.06.20 News
Utskriftsvänlig version

Den 21 juni 2020 är det ett år sedan internationella arbetskonferensen antog konvention 190 och rekommendation 206 om våld och trakasserier i arbetslivet. Länder som Uruguay, Argentina och Fiji har redan meddelat att de ratificerat konventionen, så vem hade kunnat ana att omständigheterna skulle vara så illa lämpade för firandet av årsdagen? Coronapandemin har haft stora konsekvenser för arbetstagare i IUL:s sektorer och deras familjer. Somliga regeringar utnyttjar situationen för att inskränka fackliga rättigheter och medborgerliga friheter. Samtidigt kämpar IUL:s medlemsförbund för att skydda arbetstagarnas arbetsmiljö och rädda deras jobb.

Konvention 190 och rekommendation 206 har aldrig varit viktigare.

Dels ökar våldet och trakasserierna på jobbet och i samhället i stort under kriser – vilket vi kan se just nu. Medlemsförbund i Malawi har till exempel märkt att de sexuella trakasserierna på teplantager ökar. Tack vare informationskurser om könsrelaterat våld i medlemsförbundens regi har kvinnliga arbetstagare kunnat ta tag i sådana fall, och efter utredning har förövaren avskedats. I USA – men inte bara där – är idag arbetslösheten högre för kvinnor än för män och det finns en risk att de tvingas ta vilket jobb som helst oavsett villkor, vilket ger dem ännu mindre handlingsfrihet. De senaste månaderna har antalet rapporterade fall av våld i hemmet ökat explosionsartat världen över.

Dels mobiliserar facket sedan krisens början för att försöka undvika en återgång till det normala, eftersom just det ”normala” är problemet. Normalt betyder att kundens våld accepteras eftersom ”kunden alltid har rätt”. Och en arbetskamrat som trakasseras av exet även på jobbet får sparken för att hon inte jobbar tillräckligt hårt...

Konventionen och rekommendationen innehåller praktiska steg som facket måste ta för att stoppa våldet och trakasserierna och förhandla fram ett heltäckande ramverk som kan läggas till grund för en värld som är mer motståndskraftig mot ekonomiska och sociala kriser.

”Ett år efter undertecknandet av konvention 190 mot våld i arbetslivet måste vi i vår strävan efter ett mer rättvist samhälle med förnyad kraft gå vidare med kampanjen för att den ska ratificeras och tillämpas av världens länder”, manar IUL:s kvinnokommittés ordförande Patricia Alonso.