Home

Sida vid sida med våra kamrater i Hongkong

03.06.20 Editorial
Utskriftsvänlig version

Fastlandskinas marionettregim i Hongkong lyckades inte krossa demokratirörelsen, så regeringen i Peking tog saken i egna händer. Omröstningen 28 maj i nationella folkkongressen banar väg för den kinesiska enpartistaten att påtvinga Hongkong en drakonisk nationell säkerhetslag som ska upprätthållas av säkerhetsmyndigheterna.

Enligt lagen blir det brottsligt med ”uppvigling”, ”subversiv verksamhet”, ”utländsk inblandning”, ”separatism” och ”terrorism”. Medlemskap i eller enbart band till en internationell organisation kan leda till åtal för ”utländsk inblandning” och demonstrationer kan tolkas som ”terrorism”. Att kräva den direkta allmänna rösträtt som Hongkongs befolkning kämpat för kan utgöra ”uppvigling”. Och de fria fack som gått samman i centralorganisationen HKCTU – en hörnsten i demokratirörelsen – är lågoddsare för att åtalas för ”subversiv verksamhet” bara för att de är fria arbetstagarorganisationer som försvarar arbetstagarnas rättigheter.

Lagen är i och för sig förmodligen ett brott mot den grundlag som reglerar Hongkongs relationer med Folkrepubliken Kina sedan 1997 – men det är irrelevant. Arbetaraktivister och rättighetsförespråkare på fastlandet döms rutinmässigt till fängelsestraff för att ha ”orsakat gräl”. Och Peking har alltid haft sista ordet i Hongkong.

Godkännandet av lagen bör ses som en politiskt aggressiv handling riktad mot de enda fria facken i Kina. Häktningen (på engelska) av HKCTU:s generalsekreterare Lee Cheuk Yan – som greps först i februari och igen i april – och rättegången som pågår mot honom och andra framträdande aktivister i demokratirörelsen var redan i sig en signal om att Peking tappat tålamodet och dragit åt tumskruvarna. Nu struntar de öppet i formeln ”ett land, två system”.

Hongkongpolisen har förbjudit det årliga uppmärksammandet av massakern på Himmelska fridens torg 4 juni, ett offentligt evenemang som lockar hundratusentals människor och håller liv i minnet av den kinesiska demokratirörelsen 1989 och de fria fack som ifrågasatte enpartistatens officiella strukturer.

Den 4 juni är också vår dag. Den internationella arbetarrörelsen bör stolt stå sida vid sida i militant solidaritet med våra kamrater i Hongkong. Och vi måste komma ihåg – eftersom många tycks ha glömt det – att försvaret av demokrati och fackliga rättigheter i Hongkong går hand i hand med kampen för rättigheter i Kina som helhet. Kinas utrikesminister har sagt att den nya lagen stärker rättsstaten och skapar ”ett bättre affärsklimat”. Men det utländska kapitalet behöver ingen ytterligare uppmuntran: investerarna har alltid tjänat på förtrycket i Kina, inte minst på att det är olagligt för arbetstagare att gå med i eller bilda fackföreningar. Det är upp till oss i den internationella arbetarrörelsen att försvara arbetstagarnas rättigheter.

 

 

Hongkong, 4 juni 2019