Home

Coca-Cola Indonesien utnyttjar coronakrisen för att få igenom hemligt kollektivavtal och undergräva rättigheter och förmåner för 6 000 anställda

04.06.20 News
Utskriftsvänlig version

När det indonesiska samhället stängdes ner i slutet av mars tecknade Coca-Cola-ledningen i hemlighet ett nytt landsomfattande kollektivavtal med den arbetsgivarvänliga nationella fackliga struktur som skapades för flera årtionden sedan under Suharto-diktaturen för att motverka arbetstagares rättigheter (på engelska). Avtalet innebär i praktiken att mer än 6 000 Coca-Cola-anställda påtvingas nya villkor utan att ens kunna få tag på en avtalskopia att läsa igenom.

Med coronarestriktionerna som svepskäl struntade företagsledningen i att kalla till möten och informera arbetarna om det nya avtalet. Istället fick de höra talas om det genom sina arbetsledare (i en process som kallas ”socialisering” i Indonesien). Arbetarna fick se en video och en PowerPoint-presentation med huvudpunkterna och beordrades sedan att skriva under ett dokument där de godkände avtalet. De fick inga egna avtalskopior utan bara kopior av höjdpunkterna från PowerPoint-presentationen.

När coronapandemin förvärrades i april och maj och nedstängningsåtgärderna skärptes i flera städer fortsatte arbetsgivaren att samla in personalens namnunderskrifter och godkännanden av det nya avtalet. Coca-Cola Indonesien – som är ett helägt dotterbolag till Coca-Cola Amatil i Australien – har vägrat att förhandla om genuina kollektivavtal med fria fackföreningar och avskedat deras ledare. Inte ens när arbetsmarknadsdepartementet fastslagit de sparkade fackledarnas ställning som förtroendevalda fackliga företrädare med rätt att representera sina medlemmar iddes företagsledningen svara på deras begäran om samtal kring säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen med anledning av coronapandemin.

Konsekvenserna av den hemliga uppgörelsen börjar visa sig först nu. Transportsubventionen – en fast ersättning med direkt koppling till levnadskostnaderna i Indonesien – sänktes plötsligt med 76 %, trots den extrema vikten av resorna till och från Coca-Colas fabriker under coronapandemin. Arbetsgivaren meddelade att sänkningen skedde i enlighet med det landsomfattande avtalet. Arbetarna oroar sig för att det kommer ytterligare försämringar. Eftersom företagsledningen redan tvingat de anställda att juridiskt godkänna ett avtal de inte fått se kan Coca-Cola fortsätta att godtyckligt skära i förmåner och ta bort rättigheter genom att åberopa det hemliga avtalet.