Home

IUL och Danone ska förhandla om nytt avtal för att skydda jobben mot negativa konsekvenser av coronapandemin

04.08.20 News
Utskriftsvänlig version

IUL och Danone har lovat att börja förhandla om åtgärder för att stödja anställda och mildra eventuellt negativa effekter på sysselsättningen under och efter coronapandemin.

I ett gemensamt uttalande (på engelska) medger parterna att ett eventuellt framtida avtal måste prioritera fokus på att identifiera och skydda de mest sårbara arbetarna på Danone, till exempel anställda med låg utbildning och lön, kvinnor och dem som riskerar att utsättas för systematisk rasism och diskriminering.

Ett eventuellt nytt avtal mellan IUL och Danone måste prioritera omplacering av personal inom företaget om förändringar föreslås som påverkar jobben. Det kan åstadkommas genom kompetensutvecklingsprogram som underlättar intern omplacering inom Danone men även kan vara värdefull och användbar för de anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Under vidareutbildningen som kan pågå i upp till två år garanterar Danone att arbetstagarna behåller sina befintliga anställningsavtal, löner och relevanta förmåner. Tillämpningen av det eventuella avtalet skulle ske genom förhandlingar mellan IUL:s medlemsförbund och företagsledningen på lokal och nationell nivå, och kontrollen skulle ske genom de etablerade mekanismerna för kontroll av befintliga avtal mellan IUL och Danone.