Home

Meddelande om skydd av personuppgifter

28.05.18 page
Printer-friendly version

Detta meddelande om skydd av personuppgifter publiceras i enlighet med EU:s nya dataskyddsregler GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018. Meddelandet innehåller allmän information om hur IUL hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

IUL är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du vill utnyttja din rätt till skydd av personuppgifter eller ställa frågor om eller kommentera dina personuppgifter kontaktar du oss på följande adress:

IUL
Rampe du Pont-Rouge, 8, CH-1213, Petit-Lancy, Schweiz
Tel: + 41 22 793 22 33
E-post: [email protected]

Vi samlar in följande uppgifter

När du stödjer en IUL-kampanj och tackar ja till att inkluderas i vår mejllista samlar vi in, lagrar och använder vissa personuppgifter som du lämnat till oss.

Användning av dina personuppgifter

Uppgifterna du lämnat till IUL används för att leverera en tjänst som du beställt, om vi är juridiskt skyldiga att behandla uppgifterna, eller om det behövs för ett legitimt syfte eller för samhällsintresset. När du skickar ett kampanjbrev (protest- eller solidaritetsbrev) genom IUL:s hemsida lämnar du ut vissa uppgifter till den arbetsgivare eller regering som kampanjen riktar sig mot.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter används endast i syfte att fullgöra IUL:s tjänster och lämnas inte ut till tredje part.

Skydd av dina personuppgifter

IUL lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi använder säkra tekniska lösningar och metoder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förlust eller publicering. Teknologi och metoder testas regelbundet och uppdateras vid behov.

Lagring av dina personuppgifter

IUL sparar dina personuppgifter under den tid som krävs för att leverera våra tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut, uppdatera, korrigera eller radera dina personuppgifter när som helst genom att kontakta IUL. Du har också rätt att ”glömmas”. Kontakta IUL med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.