Home

Kampen för en ILO-konvention för hushållsarbetare nu på slutspurten – ditt stöd behövs

07.03.11 News
Utskriftsvänlig version

De avslutande diskussionerna om en ILO-konvention för hushållsarbetare äger rum 1-17 juni på internationella arbetskonferensen i Genève – och nu behövs fackliga aktioner för att säkra en kraftfull konvention. Även om vi vann viktiga segrar i förra årets samtal så ifrågasattes den föreslagna konventionens kärnpunkt – att ge hushållsarbetarna samma rättigheter som andra arbetstagare – av arbetsgivarna och vissa regeringar, bland annat EU.

Det som nu står på spel är frågor som arbetstidsregler, löner (avskaffande av naturabetalning), skydd av arbetsmiljölagstiftning, tillgång till socialförsäkringar, mödrars rättigheter och strängare kontroll av bemanningsföretagen.

ILO:s arbetstagargrupp behöver ha en majoritet av regeringarna på sin sida för att säkra att en kraftfull konvention sent omsider äntligen erkänner de här arbetstagarnas fackliga och mänskliga rättigheter.

Internationella fackliga påtryckningar är avgörande. Som fackligt aktiv kan du göra en viktig insats genom att se till att din fackliga centralorganisation har goda kunskaper om hushållsarbetarnas krav (se Platform of Demands) och att din regering röstar för en konvention som ger hushållarbetare samma grundläggande rättigheter som övriga arbetstagare.

I ILO:s så kallade ”blue report” (Report IV (A)) kan du se vad din regering, arbetsgivarorganisation och fackliga centralorganisation har för respektive ståndpunkt i frågan. Rapporten innehåller kommentarer till slutsatserna i samtalen 2010. De föreslagna konventions- och rekommendationstexter som ligger till grund för samtalen i juni finns här på ILO:s hemsida på engelska och franska.

Hushållsarbetare över hela världen kommer att använda internationella kvinnodagen för att skapa opinion för konventionen. De vädjar därför om ert solidariska stöd denna dag.