Home

Kött- och fjäderfäarbetare mitt i global coronahärd

19.05.20 News
Utskriftsvänlig version

Trots Donald Trumps presidentdekret (på engelska) i USA 28 april enligt vilket köttfabriker måste hålla öppet hade 47 kött- och fjäderfäfabriker tillfälligt stängts den 11 maj på grund av den snabba smittspridningen bland arbetarna. Antalet bekräftade fall av covid-19 gick upp med 40 % (på engelska) veckan efter presidentdekretet i amerikanska regioner med stora nöt- eller grisslakterier, jämfört med 19 % i hela landet. Minst 30 slakteriarbetare har dött och tusentals har smittats.

Två köttproduktionsfabriker i Alberta i Kanada är upphov till nästan vart sjätte av provinsens 3 400 fall av covid-19.

Den nordamerikanska köttindustrin – med jättefabriker som samlar tusentals arbetare på ett och samma ställe och höga linjehastigheter – har hamnat under luppen i den rådande folkhälsokrisen. Men att anläggningarna för kött- och fjäderfäförädling är känsliga för snabb spridning av virussmitta är ett globalt fenomen. Stora utbrott har skett på köttproduktionsanläggningar i Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Irland och Spanien, och spridningen fortsätter.


Coronaviruset som orsakar covid-19 sprids snabbt bland arbetarna som måste stå nära varandra på grund av den höga linjehastigheten.

För att minimera smittspridningen och rädda människoliv måste linjehastigheten i slakt och förädling sänkas så att det blir möjligt att hålla fysiskt avstånd, och slakteriarbetarna måste förses med skyddsutrustning med högsta skyddsklass. Den strikta kontrollen av säkerhetsrutinerna måste ständigt övervakas av yrkesinspektörer. Obligatorisk daglig testning och smittspårning är viktiga åtgärder i kampen mot smittspridning bland arbetarna och i närsamhället.

IUL:s medlemsförbund kräver kraftigare säkerhetsåtgärder och fullt inkomstskydd för alla som smittas, sätts i karantän eller permitteras.