Home

Vi får inte tillåta att COVID-19 indirekt leder till ökat våld i hemmet

20.04.20 News
Utskriftsvänlig version

Under de senaste tolv månaderna har mer än var femte kvinna i världen utsatts för våld i hemmet av sin partner. COVID-19-pandemins utbrott och dess konsekvenser för folkhälsan, för ekonomin och på det sociala planet förvärrar statistiken. Flera länder har under de senaste veckorna rapporterat om en betydande ökning av antalet fall med våld i hemmet: från Frankrike och Tunisien till Argentina och Singapore.

Åtgärder för att motverka denna företeelse är lika brådskande som den politik som förs för att bekämpa pandemin. Alla stater måste göra allt tänkbart eller med alla möjliga medel bygga upp och stärka ett komplett varnings- och skyddssystem och måste skicka ut starka signaler om nolltolerans och om att kampen fortsätter mot straffrihet när det gäller dylika brott. Flera länder (på engelska) har redan tagit initiativ i den riktningen.

De fackliga organisationerna är idag djupt engagerade i arbetet med att skydda jobben och hälsan för de medlemmar som fortfarande kan arbeta. Hälsa och säkerhet går också via kampen mot våld och trakasserier, t ex sexuella trakasserier och våld i hemmet, vilket framhålles i ILO:s konvention nr 190 (C190) och rekommendation nr 206 (R206), instrument som idag är viktigare än någonsin. IUL:s medlemsförbund har sedan många år införlivat kampen mot våld i hemmet i sin arbetsmiljöpolitik och sitt jämställdhetsarbete. En av höjdpunkterna på den senaste IUL-kongressen var när manliga ombuden alla reste sig i salen och utfäste sig att aldrig begå våld mot kvinnor och inte heller ursäkta sådant våld eller tiga därom.

De fackliga organisationerna har en avgörande roll att spela, för det första när det gäller att trycka på hos regeringarna för att de skall agera mot våld i hemmet och fortsätta med ratificeringskampanjen av konvention nr 190, För det andra har många kvinnliga arbetstagare som skickats hem från jobbet fortfarande kontakt med sina fackliga representanter eller sina arbetskamrater. Facket kan redan n bland annat ge medlemmarna listor över kvinnohus och hem för kvinnor och barn, telefonnummer för psykologiskt stöd, information om var livsmedelshjälp kan fås, färsk information om existerande juridiska förfaranden men även annan information om hur man kan stödja kvinnor som blir offer för våld i hemmet (på engelska). Slutligen kan man, vilket också står inskrivet i konvention nr 190 och rekommendation nr 206, i kollektivförhandlingar ta upp frågan om hur man ska gripa sig an följderna av våld i hemmet och på arbetsplatsen, något som har visat sig vara mer än viktigt. På det viset har alla, arbetskamrater, kolleger och arbetsgivare sin roll att spela.