Home

Coca-Colas angrepp på fackföreningar i Filippinerna uppmanar till våld mot arbetare

19.12.19 News
Utskriftsvänlig version

Med anklagelser för kommunism och terrorism försöker företagsledningen på The Coca-Cola Companys verksamhet i Filippinerna försvåra facklig organisering och sprida skräck bland arbetarna genom att beskylla facket och medlemmarna för att underminera samhället och göra dem till legitima mål för våld och förtryck. Och risken att drabbas av våld är högst påtaglig: minst 43 fackligt aktiva har mördats sedan Rodrigo Duterte blev president 2016. Våldet är ingen slumpmässig bieffekt av regeringens krig mot narkotika. Det är ytterst selektivt och riktat mot exakta mål. Den internationella fackliga mobiliseringen 10 december visade på omfattningen av våldet och avslöjade de senaste fallen.

Den 5 oktober i år höll arbetsgivaren på Coca-Colas fabrik i Bacolod City ett möte för alla anställda, där fabrikens säkerhetsvakter i sällskap av två män som påstod sig vara poliser presenterade en man vid namn Ka Tom Mateo. Mateo berättade att han tidigare deltagit i väpnade uppror men nu rapporterade direkt till presidenten med stöd av underrättelsetjänsten. Han tog avstånd från fabrikens erkända fackförening, som är ansluten till IUL-förbundet FCCU-SENTRO, kallade den subversiv, angrep fackets kollektivavtal och avgiftsstruktur och uppmanade medlemmar att säga upp medlemskapet och gå ur både FCCU och SENTRO.

Den 17 oktober fick en av de förtroendevalda i Coca-Cola-facket på fabriken i Bacolod City hembesök av två män som identifierade sig som arméofficerare. Enligt den förtroendevaldes vittnesmål hänvisade officerarna till mötet i stadshuset och Ka Tom Mateo, fördömde facket, erbjöd sig att samarbeta med honom och uppmanade honom att efterträda fackföreningens ordförande. De frågade varför fackordföranden deltagit i IUL:s globala möte med The Coca-Cola Companys koncernledning i september 2018 och hotade med att regeringen hade metoder för att tysta problemmakare.

Coca-Colas verksamhet i Filippinerna är helägd av The Coca-Cola Company i Atlanta i USA och leds genom deras tappningsgrupp BIG. Ansvaret för arbetsgivarens trakasserier och hot – i maskopi med militären och polisen – vilar helt på The Coca-Cola Company, som på senare år utmärkt sig genom att inte på minsta vis reagera på dokumenterade människorättsbrott i sin egen och sina tappares verksamhet i Haiti, Indonesien, Irland och USA. I Filippinerna kan detta kosta människoliv. Coca-Cola-ledningen i Filippinerna utsätter de anställda för våld för att avskräcka dem från att utöva sina mänskliga rättigheter. Moderföretaget måste ta ansvar för det.