Home

Inga hinder i vägen (just nu) för Österrikes förbud mot glyfosat från 1 januari

05.12.19 News
Utskriftsvänlig version

Varken EU-kommissionen eller medlemsländerna har formellt ifrågasatt det förbud mot glyfosat som godkändes av Österrikes parlament i juli i år, och därmed träder det i kraft 1 januari. Med uppbackning från en tvärpolitisk koalition i parlamentet, civilsamhället, miljörörelsen, småbrukarorganisationer och fackförbund – inklusive IUL-anslutna PRO-GE – blir Österrike det första EU-land som förbjuder världens mest använda växtbekämpningsmedel, som bland annat ingår i Monsantos ”Roundup”.

Glyfosattillverkaren Bayer/Monsanto sa från första stund att de tänkte överklaga förbudet och EU-kommissionen ifrågasatte om det var kompatibelt med reglerna för den inre marknaden. Men varken kommissionen eller något medlemsland protesterade formellt mot förbudet under den obligatoriska period under vilken avtal inte får ingås – och den löpte ut i slutet av november.

Övergångsregeringens jordbruksdepartement och den mäktiga jordbrukslobbyn med band till det konservativa Österrikiska folkpartiet har emellertid antytt att det ännu kan finnas rättsliga grunder för att bestrida lagen. Motståndarna till förbudet är rädda att det kan leda till liknande lagstiftning i andra EU-länder.

Miljöorganisationer har uppmanat regeringen att ställa sig bakom ett glyfosatfritt jordbruk.