Home

Fackliga redskap för att agera mot våld och trakasserier på arbetsplatsen

25.11.19 News
Utskriftsvänlig version

Det faktum att en internationell konvention (nr 190) samt en rekommendation (nr 206) har antagits av ILO angående avskaffandet av våld mot kvinnor och trakasserier på arbetsplatsen utgör en stor seger för arbetstagare världen över, oavsett vilken bransch de arbetar i eller vilken status de har. Arbetsgivargruppen, arbetstagargruppen och ILO:s medlemsstater har konstaterat att alla fall av trakasserier och våldshandlingar måste bekämpas, utan undantag. Om man inte längre är rädd på arbetsplatsen eller i samband med sociala aktiviteter som är kopplade till jobbet, kan förändra arbetstagarens syn på arbetsmiljön och kan innebära en avsevärd förbättring av personens liv. Arbetsgivarna har också ansvar på detta område. Nu måste dock arbetet inledas att försöka genomföra och tillämpa bestämmelserna i dessa instrument.

IUL har tillsammans med IndustriALL, UNI Global Union, Internationella federationen för hushållsanställda (IFDW) och Internationella journallistfederationen utarbetat en gemensam logotyp och en broschyr som på ett enkelt sätt förklarar innehållet i denna konvention och rekommendation. Huvudbudskapet är att konvention nr 190 kan förändra människors, och naturligtvis också kvinnors liv. Även om konventionen fortfarande måste ratificeras av ILO:s medlemsstater kan de fackliga organisationerna redan nu börja förhandla om bestämmelser eller politik som grundar sig på texten i konventionen och rekommendationen i syfte att skapa en arbetsmiljö fri från våld och trakasserier.

Logotypen och broschyren kommer att publiceras en 25 november, den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Vi vill redan nu uppmana er att börja använda dessa redskap, särskilt i HRCT-näringen. En av HRCT-fackgruppens styrelses prioriteter är just kampen mot sexuella trakasserier och på sitt senaste möte i Boston uppmanade man IUL:s medlemsförbund i HRCT-näringen att agera just den 25 november för att stödja IUL:s politik mot detta gissel, särskilt vid Marriott, världens största internationella hotellkedja. Dessa åtgärder är en del av den internationella Marriott-kampanjen som har som mål att få denna koncern att officiellt engagera sig i kampen mot sexuella trakasserier. De ingår också i IUL:s internationella kampanj för hotellstädare.

Annat material som framställts gemensamt av de ovannämnda fackliga federationerna kommer också att publiceras, bland annat sexton viktiga budskap på konvention nr 190, vilka kommer att publiceras under de sexton dagarna efter den 25 november. Man kommer även att skicka ut en video om konventionen och annat mer detaljerat material under 2020. Allt detta kommer naturligtvis att ställas till medlemsförbundens förfogande.