Home

USA: UFCW lämnar in stämningsansökan för att stoppa regeringens försök att öka bearbetningslinjers hastighet

14.10.19 News
Utskriftsvänlig version

UFCW, som representerar 30 000 anställda i amerikanska grisbearbetningsanläggningar har lämnat in en federal stämningsansökan för att stoppa en ny bestämmelse som det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) har för avsikt att införa. Den skulle avskaffa alla begränsningar vad gäller hastigheten vid svinbearbetningslinjer samtidigt som den skulle minska antalet statliga livsmedelssäkerhetsinspektörer vid dessa linjer och överföra den viktiga inspektionsrollen till företagen. Bestämmelsen är avsedd att träda i kraft den 2 december 2019.

De nuvarande bestämmelserna innebär en att maximalt 1 106 svin kan bearbetas per timme – dvs mindre än ett var fjärde sekund. När USDA lade fram sitt förslag till "Modernisering av inspektion i samband med svinslakt" i januari 2018, var en av motiveringarna att "traditionella inspektioner begränsar linjernas hastighet".

UFCW och olika konsumentorganisationer och grupper för livsmedelssäkerhet lade fram omfattande bevismaterial för USDA, där man lyfte fram risker för arbetstagarnas och konsumenternas säkerhet och hälsa. Bara i maj 2018 lämnade mer än 6 500 UFCW-medlemmar i industrin in kommentarer angående den föreslagna bestämmelsen, som, enligt gjorda beräkningar, skulle innebära att stora anläggningar, helt oväntat, varje år kunde spara 3,8 miljoner US dollar. USDA bortsåg helt från kommentarer om arbetsmiljön, och hävdade, att man inte hade till uppgift att beakta säkerhetsaspekterna. Skadefrekvensen bland slakteriarbetare vid de nuvarande linjerna är 2,4 gånger så hög som i andra industrier, medan sjukdomsfrekvensen är 17 gånger så hög.

"Om man ökar hastigheterna vid svinbearbetningslinjerna innebär det inte bara att man på ett hänsynslöst sätt ger vika för det jättestora företagen, utan det innebär också en risk och fara för tusentals arbetstagare" sade UFCW:s internationell ordförande Marc Perrone. "Denna nya bestämmelse skulle också på ett dramatiskt sätt försvaga det viktiga skydd som amerikanska konsumenter är beroende av för att kunna välja ut säkra, sunda livsmedelsprodukter till sina familjer varje dag."