Home

Misstankar om systematisk lönestöld på BMI

19.08.19 News
Utskriftsvänlig version

Bevismaterial som pekar på att PT BMI medvetet och systematiskt betalat anställda mindre än provinsens minimilön presenterades i en indonesisk domstol. Juristfirman LBH Lampung har tillsammans med IUL-förbundet FSBMM stämt BMI:s företagsledning utifrån deras vittnesmål under rättegången mot den trakasserade fackliga sekreteraren Reni Desmiria. De ansvariga hotas nu av fängelsestraff och böter.

Sumaindra Jarwadi – advokaten som företräder Desmiria – berättade för domstolen att de anställdas lön är lägre än den minimilön som provinsregeringen fastställt, och dessutom bryter arbetsgivaren mot de obligatoriska reglerna för arbetsmiljöförsäkring.

Målet mot BMI har bevakats intensivt i lokala medier. Artikeln i länken ovan finns i engelsk översättning här.

BMI är leverantör till stora sjömatsföretag som Chicken of the Sea (på engelska), vars rutiner för social revision varit för dåliga för att fånga upp de alltför låga lönerna.