Home

Kanada: Facket ordnar betald ledighet och stöd till offer för familjevåld

16.04.19 News
Utskriftsvänlig version

Som svar på pågående fackliga kampanjer för betald ledighet och bättre stöd till offer för familjevåld och övergrepp har ett tillägg gjorts till Kanadas federala arbetsrätt så att den nu innehåller en klausul som säger att alla federalt reglerade arbetsplatser måste erbjuda fem dagars betald ledighet till offer för familjevåld och sexuella övergrepp när en anställd eller hens barn drabbas. Sedan 2016 har kanadensiska provinser med Manitoba i spetsen introducerat lagar som ger nytt skydd och stöd för sådana offer, till exempel fem dagars betald ledighet i Manitoba och Ontario med 17 respektive 15 veckors tjänstledighet utan lön men med skydd om så behövs.

Det är stora skillnader mellan provinsernas lagar: fem provinser saknar fortfarande lagar som ger rätt till betald ledighet i händelse av familjevåld. Quebecs lagar ger rätt till två dagars betald ledighet i fall av personlig nödsituation med upp till 26 veckors obetald tjänstledighet för offer. I Nova Scotia ger den nya lag som trädde i kraft 1 januari i år offer för familjevåld och deras föräldrar rätt till upp till 16 veckors kontinuerlig obetald tjänstledighet. Offren beviljas sammanlagt tio dagar för att söka stöd och hjälp.

Fackförbund pressar på för att hela Kanada ska ha lagar som ger rätt till fem dagars betald ledighet och har börjat föra in specialklausuler för detta i sina kollektivavtal.