Home

Vi kämpar för jämställdhet! För en internationell konvention mot våld mot kvinnor på arbetsplatsen

05.03.19 News
Utskriftsvänlig version

Internationella kvinnodagen, som högtidlighålls av IUL:s medlemsförbund, ägnas även i år kampen mot våld mot kvinnor i arbetsvärlden. Den fokuserar också på behovet av att på nästa Internationella arbetskonferens i ILO, i juni 2019, få igenom en internationell konvention, kompletterad av en rekommendation. Dessa skulle skapa en rättsligt bindande ram för att regeringarna äntligen skall kunna agera och få slut på våldet. Den första debatten i frågan ägde rum på internationella arbetskonferensen år 2018 och ledde till textförslag som var tillfredsställande för IUL, trots starkt motstånd från arbetsgivargruppen. Emellertid är det viktigt att fortsätta att vara vaksam för att bevara det som uppnåddes under denna första debatt för allt kan komma att ifrågasättas om ett par månader. Vi befinner oss alltså nu på den sista raksträckan för att driva i genom internationella instrument, vilka saknas så mycket och som är så efterlängtade.
De kommer att vara resultatet av årtionden av facklig kamp för att få könsrelaterat våld på arbetsplatsen erkänt som ett samhällsproblem. Dessa instrument kommer att backa upp och stärka de insatsers som görs av IUL och dess medlemsförbund, som sedan många år tillbaka med stora transnationella företag har förhandlat om åtaganden för att förhindra sexuella trakasserier  – både inom jordbrukssektorn, och inom catering, livsmedelsindustrin eller på senare tid hotellnäringen (på engelska). De kommer också att stärka och befästa det arbete som kontinuerligt görs ute på arbetsplatserna av medlemsförbunden i alla delar av världen.
Könsrelaterat våld på arbetsplatsen utgör det främsta hindret för jämställdhet, men trots detta förblir det en av de kränkningar som tolereras mest. Vi har alla, oavsett kön, könsidentitet och sexuell läggning, ursprung, ställning, ålder eller andra särdrag, rätt att arbeta i en omgivning fri från våld mot kvinnor på arbetsplatsen!
----------
Den första Internationella kvinnodagen organiserades den 8 mars 1857 när textilarbeterskor i stadsdelen Lower East Side i New York demonstrerade för sina rättigheter. Den fick internationell prägel år 1910 i samband med den 2:a internationella socialistiska kvinnokonferensen hölls i Köpenhamn. Den högtidlighölls sedan för första gången år 1911 av miljontals kvinnliga arbetstagare i Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz.
Den Internationella kvinnodagen har sina rötter i den socialistiska arbetarrörelsen. Fackligt medlemskap är det bästa verktyget i kampen mot diskriminering och det gäller även idag i allra högsta grad. Den viktigaste kampen är den som förs för att alla arbetstagare ska få rätt att ansluta sig till facket och låta sig representera av detta.