Home

Vi bygger upp facket: unga arbetstagares styrka

10.01.19 News
Utskriftsvänlig version

Som svar på alla de medlemsförbund som kände att vi systematiskt och på allvar behöver organisera och rekrytera unga arbetstagare beslutade IUL-kongressen 2017 att inrätta en kommitté för unga arbetstagare - ungdomskommittén - och se till att arbetstagare under 35 år är representerade i IUL:s styrande organ. Efter IUL:s konferens för unga arbetstagare i augusti 2017 bildades en specialgrupp av unga arbetstagare som ska gå i spetsen för inrättandet av IUL:s ungdomskommitté, som håller sitt konstituerande möte i april i år.


IUL:s ungdomskommitté kommer framför allt att uppmuntra delningen av framgångsrika exempel på organiseringen av unga arbetstagare. I samarbete med specialgruppen och IUL:s regionorganisationer har sekretariatet gjort en sammanfattning av medlemsförbunds erfarenheter av framgångsrik organisering, mobilisering och aktivering av unga arbetstagare. Sammanfattningen är avsedd för publicering.


Klicka här  för att ladda ner IUL:s broschyr om unga arbetstagare.