Home

Marriott-anställda i San Francisco återvänder till jobbet efter viktiga framsteg, landsomfattande strejkvågen i USA slut

07.12.18 News
Utskriftsvänlig version

Medlemmar i UNITE HERE på sju Marriott-hotell i San Francisco i USA röstade med stor majoritet ja till ett nytt avtal efter två månaders stridsåtgärder, vilket innebär slutet på den nio veckor långa strejken på Marriott som omfattat nästan 8 000 anställda över hela landet. Enbart i San Francisco greps över 100 fackmedlemmar för civil olydnad och offentliga protestaktioner.

MarriottSFsettlement3De senaste två veckorna har förbundet tecknat avtal med ungefär samma innehåll i andra städer. Avtalen ger löneökningar under en fyraårsperiod, vilket är särskilt viktigt för den allra sämst betalda gruppen, hotellstädarna. Arbetsbelastningen minskas, användningen av underleverantörer minimeras, och sjukförsäkringen och pensionerna förbättras.

Skyddet för personal som riskerar att utsättas för sexuella trakasserier stärks avsevärt. Utsatt personal ska nu bära personlarm och trakasserande hotellgäster kommer att avhysas och svartlistas. Avtalen innehåller ett ramverk för förhandlingar om införandet och konsekvenserna av ny teknik.

UNITE HERE tackar IUL för solidariskt stöd från medlemsförbund världen över under hela den långvariga konflikten.

MarriottSFsettlement4