Home

Globalt avtal med Unilever om rättigheter och erkännande

05.11.18 News
Utskriftsvänlig version

IUL:s generalsekreterare Sue Longley, IndustriALL:s generalsekreterare Valter Sanches och Unilevers vd Paul Polman undertecknade en gemensam överenskommelse om fackliga rättigheter och erkännande den 31 oktober, på det halvårsmöte som regelbundet hållits med den globala konsumtionsvaruproducenten sedan 2010. Samförståndsavtalet formaliserar dialogprocessen och etablerar en permanent plattform för att "säkra att arbetstagarna i hela Unilevers världsomfattande verksamhet fritt kan utöva sina internationellt erkända rättigheter, i synnerhet rätten till fackmedlemskap och avtalsförhandling, utan att riskera repressalier, trakasserier eller annan diskriminering". I avtalet erkänner Unilever "att det är skyldigt att handla för att säkerställa att rättigheterna respekteras också av företag och deras underleverantörer som förser Unilever med produkter, verksamheter och/eller tjänster".

IMG_5417%20Adjusted_best_resizedAvtalet poängterar dessutom vikten av det kontinuerliga arbete som arbetsgrupperna utför rörande hållbara jobb och jämställdhet inom ramarna för dessa rättigheter.

 

"Vi har i flera år haft ett framgångsrikt samarbete med Unilever i dessa frågor", säger IUL:s generalsekreterare Sue Longley. "Och vi ser fram emot att fördjupa dialogen. När processen nu har formaliserats måste vi fortsätta samarbeta och se till att principerna som presenteras i avtalet förankras ordentligt regionalt, nationellt och lokalt i hela Unilevers globala verksamhet."

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA den gemensamma överenskommelsen.