Home

Coca-Cola Amatil Indonesien vidtar disciplinåtgärder mot fackordförande som informerat medlemmar om sina rättigheter

02.11.18 News
Utskriftsvänlig version

SoviCoca-Cola Amatil Indonesien vidtar disciplinåtgärder mot ordföranden i den demokratiska fackföreningen på Coca-Cola i Bandung, Sovi Fradina Mardani Masrip, för att han informerat medlemmarna om deras lagstadgade rättigheter. När arbetsgivaren presenterade sina nedskärningsplaner ställde arbetarna frågor i en WhatsApp Messenger-grupp om det föreslagna avgångsvederlaget. Sovi Fradina svarade med att informera dem om vad lagen säger om avgångsvederlag och hur det beräknas. Arbetsgivaren skickade genast ett tredje och slutgiltigt varningsbrev till Sovi Fradina 19 oktober och anklagade honom för att ”medvetet sprida information till anställda” som skadar nedskärningsplanen och företaget. Genom att skicka ett tredje varningsbrev – och hoppa över både det första och andra – signalerade arbetsgivaren att det inträffade är en allvarlig överträdelse som leder till avstängning och eventuellt uppsägning när som helst de kommande sex månaderna fram till 19 april 2019.

Den 23 oktober skrev IUL-anslutna livsmedelsarbetarfederationen FSBMM till ledningen för Coca-Cola Amatil Indonesien och uppmanade dem att låta Sovi Fradina slippa disciplinpåföljd, eftersom ”informationen han gett om arbetstagarnas rättigheter är korrekt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar”. Arbetsgivaren svarade att disciplinpåföljden överensstämmer med Coca-Cola Amatil Indonesiens regler enligt vilka ”varje anställd måste upprätthålla företagets goda rykte och verka för en harmonisk anda i företaget”. Det som alltså hände var att arbetarna informerades om sina lagstadgade rättigheter och tackade nej till det föreslagna avgångsvederlaget, eftersom företaget ville betala dem mindre än lagen gav dem rätt till. Detta skadade tydligen både nedskärningsplanen och företagets rykte.

Disciplinåtgärden mot ordföranden för en fri fackförening som upplyser medlemmarna om deras lagstadgade rättigheter följer i spåren på uppsägningarna av två andra fackordförande, Atra Narwantwo och Lutfi Ariyanto.