Home

FN:s råd för mänskliga rättigheter antar en deklaration om bönders och lantarbetares rättigheter. Nu går kampen vidare till generalförsamlingen

29.10.18 News
Utskriftsvänlig version

Den 28 september röstade FN:s råd för mänskliga rättigheter ja till att anta en omfattande deklaration om rättigheterna för bönder och andra som arbetar på landsbygden. Kampen för ett bredare antagande går nu vidare till FN:s generalförsamling, som består av samtliga medlemsländer.

Deklarationen stakar ut ett heltäckande ramverk för att skydda rättigheterna för bönder och lantarbetare som kämpar för att säkra sina försörjningsmöjligheter och småskaliga jordbruk från att slukas eller utplånas av storföretag och stat. Det handlar bland annat om rätten till anständig inkomst och socialförsäkring, rätten för småproducenter på landsbygden att behålla makten över sitt land, utsäde och andra genetiska resurser, samt rätten till full delaktighet i offentlig politik rörande produktion och distribution av livsmedel som påverkar lokalsamhället.

Den text som antogs av rådet diskuteras för tillfället av FN:s medlemsländer och blir föremål för en första omröstning i mitten av november och en slutgiltig i december.

I rådet röstade Australien, Ungern och Storbritannien nej till deklarationen. Trots en omröstning i EU-parlamentet tidigare i år där EU-ländernas regeringar uppmanades att ställa sig bakom deklarationen la bland annat Belgien, Kroatien, Tyskland, Slovakien, Slovenien och Spanien ner sina röster (det gjorde även till exempel Brasilien, Japan och Sydkorea).

IUL deltog i hela processen när deklarationstexten utformades.

En kraftig majoritet för deklarationen i generalförsamlingen är inget vi kan ta för givet. Nationella centralorganisationer måste trycka på så att deras regeringar röstar ja till instrumentet som är ytterst viktigt för att försvara rättigheter, försörjningsmöjligheter - och miljön som är grunden för den mat som vi alla är beroende av.

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NER DEKLARATIONSTEXTEN SOM ANTOGS AV FN:s RÅD FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER! (på engelska)