Home

Nicaraguas "stulna" revolution

20.07.18 Editorial
Utskriftsvänlig version

Den 19 juli markerar årsdagen 1979 av störtandet av den av USA understödda Somoza-diktaturen. De demokratiska löftena som framfördes i samband med sandinistarevolutionen och som genljöd i regionen och världen, har successivt omintetgjorts av president Daniel Ortegas autokratiska styre. Hans regering har brutalt krossat folkliga demonstrationer samtidigt som man ägnar sig åt rituellt firande.

Enligt färska uppskattningar har ungefär 300 personer hittills fallit offer för det tilltagande förtrycket och polisens och paramilitära grupperingars - vilka står under presidentens personliga tillsyn - grymma våld.
NicaraguaSedan han återkom till makten för elva år sedan har det enda som Ortega uppnått varit att institutionalisera personstyret. Diverse försök att få till stånd en "nationell dialog" och en "färdplan mot demokrati" kommer att förbli tomma ord så länge som förtrycket pågår. Dödandet måste upphöra, Ortega avgå och de förfalskade valresultaten från 2016 ogiltigförklaras. Nicaragua måste kunna andas igen. Dess arbetstagare och medborgare och dess splittrade och undertryckta demokratiska krafter har ett akut behov av internationell solidaritet och stöd, vilket IUL:s regionalsekretariat i Latinamerika (endast på spanska) håller på att organisera.