Home

HBTQI-arbetstagares rättigheter är mänskliga rättigheter

10.12.17 News
Utskriftsvänlig version

Idag på FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter gör IUL gemensam sak med alla världen över som kräver att HBTQI-rättigheter erkänns fullt ut som mänskliga rättigheter.

IUL har alltid stått upp för mänskliga rättigheter överallt och för alla. Rätten att själv bestämma över den egna könsidentiteteten och friheten att älska den man älskar är två av dessa grundläggande rättigheter.

I artikel 2 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fastslås helt entydigt att "var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag".

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs den 10 december 1948. Sedan dess har de mänskliga rättigheterna högtidlighållits världen över den 10 december varje år. IUL:s engagemang för jämställdhet på arbetsplatsen och i samhället tog ett viktigt steg framåt på IUL:s 27:e världskongress den 27 augusti i och med ett välbesökt möte - det första någonsin - för HBTQI-arbetare, som nu utgör en formell grupp inom IUL:s strukturer och representeras i de styrande organen.

LGBTI

"Idag uppmanar IUL medlemsförbunden att stå upp för allas rättigheter, inklusive de mänskliga rättigheterna för HBTQI-personer. Facket måste sluta upp i kampen mot lagar som definierar homosexualitet som ett brott, eftersom detta är ett allvarligt hot mot de grundläggande rättigheterna för lesbiska, bögar, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella. Vi måste hålla ihop i kravet på fullständiga och jämlika mänskliga rättigheter för alla, på arbetsplatsen och i samhället", säger IUL:s generalsekreterare Sue Longley.