Home

Facklig aktion mot våld mot kvinnor

22.11.17 Editorial
Utskriftsvänlig version

StopViolenceAgainstWomenKvinnor utsätts ständigt för våld på arbetsplatsen, till exempel sexuella trakasserier och fysiska övergrepp. Den systematiska könsdiskriminering som genomsyrar våra arbetsplatser och samhällen vilar på hot och våld. 25 november är FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor. Det är ett perfekt tillfälle för fack i hela världen att mobilisera för aktioner mot alla former av könsrelaterat våld - inte minst på arbetsplatsen, där facket kan påverka situationen.

Allt fler vittnar om trakasserier, övergrepp och våld på våra arbetsplatser. Trots det vägrar många regeringar och arbetsgivare att medverka i utvecklingen av en internationell konvention mot könsrelaterat våld på arbetsplatsen, en fråga som ska diskuteras av ILO:s beslutande organ Internationella arbetskonferensen på mötet i juni nästa år. Facket måste nu bilda opinion för att säkra att processen går vidare. Men vi måste också ta debatten på gräsrotsnivå i samhället och på jobbet.

På IUL:s 27:e världskongress för ett par månader sedan lovade de manliga ombuden kollektivt att stoppa våldet mot kvinnor och delegaterna godkände enhälligt en motion om att stoppa könsrelaterat våld på arbetsplatsen. Förbunden åtog sig att ge frågan högsta prioritet, att gemensamt verka för att dokumentera och publicera allt könsrelaterat våld, att ta upp frågan med arbetsgivare i avtalsförhandlingar och att främja den i politiska aktioner, till exempel genom att opinionsbilda på hemmaplan för att skapa ett internationellt rättsligt ramverk med hjälp av en ILO-konvention. Kongressen uppmanade dessutom medlemsförbunden att följa upp genom att tillämpa IUL:s internationella avtal med Unilever och Sodexo om förebyggande av sexuella trakasserier, samt att arbeta för liknande avtal med andra multinationella företag i våra sektorer.

Att motverka sexuella trakasserier och andra former av könsrelaterat våld på arbetsplatsen har i många år varit ett högprioriterat krav för IUL:s kvinnliga medlemmar världen över. I IUL:s jämställdhetshandbok från 2007 står följande: "Sexuella trakasserier är ingen 'privat' fråga. Inte heller är det en 'kvinnofråga'. Det är ett övergrepp och är oacceptabelt oavsett vem som begår det. Kampen mot sexuella trakasserier handlar om alla arbetstagares rätt att slippa trakasserier - och därför är det en facklig fråga."

25 november är alltså den dag när vi uppmanar alla världens fackföreningar att mobilisera för kontinuerliga framsteg i denna kamp. "Vi måste", betonas det i ett uttalande (på engelska) 25 november från IUL-region Asien-Stilla havet, "vidta omfattande och långtgående åtgärder för att tvinga regeringar, arbetsgivare och våra egna medlemmar att stoppa varje form av våld mot kvinnor."