Home

IUL och Sodexo undertecknar internationellt avtal om hur man förhindrar sexuella trakasserier på arbetsplatsen

10.07.17 News
Utskriftsvänlig version

IUL har undertecknat ett internationellt avtal med det franskbaserade catering- och serviceföretaget Sodexo om åtgärder som syftar till att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det gemensamma IUL-Sodexo-åtagandet, som grundar sig på delad insikt i att sexuella trakasserier utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att kvinnor som arbetar i tjänstesektorn utsätts för stora risker, fastställer en policy och förfaranden som skall bidra till nolltolerans.

Det gemensamma åtagandet bekräftar att sexuella trakasserier utgör en form av diskriminering, en stor arbetsmiljörisk och en form av våld som i oproportionerligt hög grad drabbar kvinnor. Det innehåller en omfattande beskrivning av vad som utgör sexuella trakasserier och skapar ramar för åtgärder som syftar till att öka medvetenheten, utbildning, rapportering och förfaranden som skyddar offer för sexuella trakasserier och de som anmäler sådana incidenter.

Avtalet kommer att genomföras på lokalt och nationellt plan genom samarbete mellan Sodexos ledning och IUL-förbunden och texten innehåller också bestämmelser om ett regelbundet internationellt granskningsförfarande.

KLICKA HÄR för att kunna läsa avtalet (på engelska).

IUL har utarbetat en avtalsguide för medlemsförbunden:

Klicka här för att läsa NÄTVERSIONEN.

En UTSKRIVBAR version av guiden finns här.