Home

Handelsavtalen som hotar demokratin: vad döljer sig bakom EU:s, USA:s och Stillahavsländernas handels- och investeringsavtal?

20.05.14 News
Utskriftsvänlig version

Två jättelika handelsfördrag är just nu är under uppbyggnad: handelsavtalet mellan EU och USA, det så kallade transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar TTIP; och Stillahavsländernas frihandelsprogram TPP, som omfattar tolv länder: Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru, Singapore, USA och Vietnam. Förespråkare, motståndare och förhandlare som är engagerade i processen är alla överens på den springande punkten. Avtalen som medvetet falskt har marknadsförts som frihandelsavtal för att göra dem mer aptitliga har inte mycket att göra med att sänka tullar som i allmänhet redan är låga. Centralt för båda projekten är viljan att ytterligare utvidga de transnationella investerarnas avsevärda makt genom att begränsa regeringarnas regleringsmöjligheter och få till stånd ett system som hindrar nya regleringsförsök och avprivatiseringar.    

Handelsavtalen som hotar demokratin är en ny broschyr från IUL, som avslöjar hur storföretagen försöker skaffa sig ännu större makt genom att i de båda jätteavtalen bygga vidare på det finmäskiga nät av investeringsavtal som införlivats i WTO-reglerna. Broschyren visar också varför arbetarrörelsen måste ställa sig helhjärtat bakom den folkrörelse som växer fram i motstånd mot avtalen.

Klicka här för att ladda ner Handelsavtalen som hotar demokratin.