Home

EU-socialisterna lanserar kampanj för reform av finanssystemet

03.11.09 News
Utskriftsvänlig version

Europeiska socialdemokratiska partiet, ESP – de europeiska socialdemokratiska partiernas paraplyorganisation som IUL samarbetat med om förslag för lagreglering av riskkapital och hedgefonder – har lanserat en kampanj för genomgripande reform av finanssystemet i Europa. Kampanjen heter Europeans for Financial Reform (Européer för ekonomisk reform) och syftar till att skapa opinion för ett genomgripande reformprogram för att ta itu med "krisen på de oreglerade finansmarknader som påhejade av nyliberal ideologi för en liten minoritets skull har undergrävt långsiktiga investeringar, arbetstillfällen, löner, miljöhänsyn och jordens och världsbefolkningens allmänna välfärd."

Bland kampanjens viktigaste inslag märks krav på omfattande restriktioner för spekulationsfonder, konkreta åtgärder mot skatteparadis, införandet av en omfattande skatt på finanstransaktioner, konsumentskydd mot farliga finansiella produkter och banklån samt ett avsevärt större demokratiskt inflytande över relevanta beslutsprocesser och institutioner för reglering och kontroll.

IUL står bakom förslagen som godkänts av ITUC, EFS och andra internationella fackföreningar. Information om hur du kan stödja kampanjen hittar du på

hemsidan för Europeans for Financial Reform

- som idag finns på engelska och franska och snart även på tyska och spanska.