Nytt åtal mot den sjätte av ledarna för iranska sockerfacket – agera nu!

22.01.10 Urgent Action

Reza Rakhshan, kommunikationsansvarig på det fria sockerarbetarfacket på Haft Tapeh i södra Iran, arresterades av säkerhetspolis på arbetsplatsen den 4 januari och släpptes inte från fängelset i Shush förrän den 20 januari, åtalad för att ha ”äventyrat rik

Strejk på Nestlé Tunisien efter mörkad försäljning av glassfabrik

11.01.10 News

Den 17 november 2009 fick arbetarna på Nestlés glassfabrik i Karthago i Tunisien via en anslagstavla veta att fabriken sålts till ett konsortium av lokala företag verksamma inom livsmedelsindustrin.

"I enlighet med Nestlés riktlinjer för socialt ansvarstagande", stod det på anslaget, "har företaget gjort sitt yttersta för att undvika uppsägningar, skydda de berörda arbetstagarnas rättigheter och bevara produktionsanläggningen."

Unite kräver att Kraft redovisar konsekvenserna för sysselsättningen av ett eventuellt köp av Cadbury

24.11.09 News

Medan stridens vågor går höga i kampen om det ekonomiska krigsbytet vid ett eventuellt fientligt köp av brittiska Cadbury från Kraft Foods’ sida uppmanar nu IUL-anslutna Unite Kraft att lägga korten på bordet och ge tydliga garantier för jobben och pensionerna.

SENASTE NYTT! Iranska sockerfackets ledare nu i fängelse – agera nu!

18.11.09 Urgent Action

Ledarna för Irans fria sockerarbetarfack sitter nu i fängelse i staden Dezful där de avtjänar straff för sin fackliga verksamhet. I ett försök att krossa fackföreningen som bildades förra året av arbetare på det gigantiska sockerbruket Haft Tapeh dömde en domstol den 12 oktober fem av fackföreningens ledare till fängelse. Straffen verkställs omedelbart och åtalspunkterna härrör från oktober 2007.

IUL efterlyser arbetstagarperspektiv på FN:s toppmöte om tryggad tillgång till mat

18.11.09 News

Antalet svältande i världen uppskattas nu officiellt överstiga en miljard och priset på basmat förväntas fortsätta vara högt, instabilt och känsligt för yttre faktorer. Mot den bakgrunden har FN kallat till det toppmöte om tryggad tillgång till mat som nu äger rum i Rom den 16-19 november. Inför toppmötet har IUL skrivit till Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, och påpekat att de 500 miljoner lantarbetarna lyser med sin frånvaro i utkastet till uttalande från toppmötet, trots att de förser världen med mat och dessutom själva utgör en stor del av de svältande.

IUL och Danone Group sjösätter internationella ”samrådsmöten”

03.11.09 News

För första gången på de 20 år som det funnits internationella fackliga kontakter med Danone medverkade fackliga representanter för Danonearbetare från hela världen på årets möte för Danones CIC, som därmed förvandlades till en sant internationell struktur.

 

EU-socialisterna lanserar kampanj för reform av finanssystemet

03.11.09 News

Europeiska socialdemokratiska partiet, ESP – de europeiska socialdemokratiska partiernas paraplyorganisation som IUL samarbetat med om förslag för lagreglering av riskkapital och hedgefonder – har lanserat en kampanj för genomgripande reform av finanssystemet i Europa. Kampanjen heter Europeans for Financial Reform (Européer för ekonomisk reform) och syftar till att skapa opinion för ett genomgripande reformprogram för att ta itu med "krisen på de oreglerade finansmarknader som påhejade av nyliberal ideologi för en liten minoritets skull har undergrävt långsiktiga investeringar, arbetstillfällen, löner, miljöhänsyn och jordens och världsbefolkningens allmänna välfärd."

Fängelse för iranska sockerfackets ledare – agera nu!

29.10.09 Urgent Action

I ett försök att krossa det fria fack som bildades förra året av arbetare på det gigantiska sockerbruket Haft Tapeh i södra Iran dömde en domstol den 12 oktober sex av fackföreningens ledare till fängelse. Straffen verkställs omedelbart och åtalspunkterna härrör från oktober 2007. Tre ledare som i fjol dömdes för att med sin fackliga verksamhet ha "äventyrat rikets säkerhet" i samband med arbetaraktioner under 2008 fick sina domar upphävda efter att ha överklagat dem i september.

Unilever och IUL löser konflikten om tillfälligjobben på Lipton i Pakistan

28.10.09 News

Unilever och IUL är överens om ett avtal som löser den långa, hårda konflikten om de inhyrda arbetarnas rättigheter på företagets direktägda Lipton/Brooke Bond-fabrik i Khanewal i Pakistan. Förhandlingarna ägde rum under ledning av OECD:s nationella kontaktpunkt i Storbritannien, som ansvarar för tillämpningen av OECD:s riktlinjer för multinationella företag. IUL protesterade hos OECD i mars i år som ett led i en kampanj som mobiliserade starkt internationellt stöd för Khanewalarbetarna och deras kamp.

Världslivsmedelsdagen 2009

22.10.09 News

Anständigt arbete är nyckeln till livsmedelstrygghet

Med anledning av Världslivsmedelsdagen 2009 uppmanade IUL alla FN-organ och andra mellanstatliga grupper som arbetar med livsmedelstrygghet att försäkra sig om att anständigt arbete i jordbruket sätts i centrum för strategier för att skapa global livsmedelstrygghet och maträttigheter för alla.

Finanshajarnas ryktesspridning får arbetstagarna att ta skydd

06.10.09 Editorial

När OECD släppte sin senaste arbetsmarknadsprognos (Employment Outlook) med förväntningar om sammanlagt 57 miljoner arbetslösa i världens 30 rikaste länder nästa år, blev det ny fart på slagsmålet om prislappen på brittiskbaserade konfektyrföretaget Cadbury inför ett eventuellt köp av Kraft, världens näst största livsmedelsföretag.

USA och EU måste genast börja försvara demokratin i Honduras!

05.10.09 Editorial

Kuppregimen i Honduras hotar slå till med militär och polis i stor skala efter president Zelayas återkomst till landet och regeringens olagliga åtgärder mot den brasilianska ambassaden där han tvingats söka skydd. Kuppledaren Michelettis vädjanden på teve om att "förlåtas av det honduranska folket" och löftet om att upphäva undantagslagarna "snarast möjligt" ekar ihåligt mot de ständiga rapporterna om fängslanden, "försvinnanden", dödsfall och de otaliga övriga brotten mot grundläggande rättigheter som dokumenterats av Amnesty International, Human Rights Watch och andra internationellt respekterade människorättsgrupper samt den honduranska folkfronten mot kuppen. Kritiska röster från Honduras kongress efter myndigheternas senaste insatser vittnar om en fortsatt stark nationell motståndsrörelse med facket i spetsen, inte om diskreta diplomatiska påtryckningar bakom kulisserna.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS