Kött- och fjäderfäarbetare mitt i global coronahärd

19.05.20 News

Den nordamerikanska köttindustrin – med jättefabriker som samlar tusentals arbetare på ett och samma ställe och höga linjehastigheter – har hamnat under luppen i den rådande folkhälsokrisen. Men att anläggningarna för kött- och fjäderfäförädling är känsliga för snabb spridning av virussmitta är ett globalt fenomen. Stora utbrott har skett på köttproduktionsanläggningar i Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Irland och Spanien, och spridningen fortsätter.

Kampen mot Europas auktoritära virus – fallet Ungern

06.05.20 Editorial

Under täckmantel av coronakrisen införde Ungern 30 mars en ny lag som gör det möjligt för premiärministern att styra genom dekret på obestämd tid, upphäva befintlig lagstiftning och straffa journalister och andra kritiska mediaröster med upp till fem års fängelse – men EU-kommissionens ordförande kan inte ens förmå sig till att nämna vare sig premiärministern eller hans regering vid namn.

IUL uppmanar G20-ländernas turistministrar att omedelbart vidta åtgärder för att skydda arbetstagare i coronakrisen

30.04.20 News

IUL har varnat G20-ländernas turistministrar för att det kan ta många år att återuppbygga turistsektorn till samma nivå som före coronapandemin. Vi kräver att protokoll omedelbart antas för att skydda hotellanställda, samt att program där hotellgäster kan välja att avstå från städning avbryts.

Läs mer här på engelska

 

Första maj är vår dag, även under coronakrisen

30.04.20 Editorial

Orden som projicerades på en vägg under massprotesterna i Chile förra året genljuder nu över hela jorden: ”Vi återgår inte till det normala, för det normala var problemet.” Den enorma ekonomiska kris som följer i coronasmittans spår kastar ett skarpt ljus på denna normalitet.
Sedan 1890 har arbetare i alla länder firat första maj på demonstrationer och möten, i fängelser och koncentrationsläger, i revolutioner och uppror. För första gången på 130 år kommer vi i år att stanna hemma. Men första maj är och förblir vår dag – dagen då arbetarna visar sin globala solidaritet och vilja att kämpa för en ny och bättre värld.

Internationella minnesdagen för arbetslivets offer 2020: facket kräver att covid-19 erkänns som yrkessjukdom

28.04.20 News

IUL och våra internationella systerförbund kräver gemensamt att covid-19 snabbt erkänns officiellt som yrkessjukdom av världens regeringar och nationella arbetsmiljömyndigheter.

Läs mer här på engelska.

IUL och finska systembolaget Alko avtalar om respekt för arbetstagarnas rättigheter i den globala leveranskedjan

24.04.20 News

IUL och vårt finska medlemsförbund PAM har undertecknat ett avtal med Alko – Finlands motsvarighet till Systembolaget – för att främja respekten för arbetstagarnas rättigheter i företagets internationella leveranskedja, inklusive rätten att bilda fackföreningar och avtalsförhandla om arbetsvillkoren.

Läs mer här på engelska.

WTO måste sluta förhandla om nya handelsavtal och fokusera på tillgången till läkemedel och att rädda liv!

23.04.20 News

Runt 300 internationella, regionala och nationella organisationer – bland annat IUL och internationella fackföreningar – har uppmanat WTO:s medlemmar att avbryta alla förhandlingar om nya handelsavtal under coronapandemin och fokusera på att rädda liv.

Läs vidare på engelska.

Vi får inte tillåta att COVID-19 indirekt leder till ökat våld i hemmet

20.04.20 News

Under de senaste tolv månaderna har mer än var femte kvinna i världen utsatts för våld i hemmet av sin partner. COVID-19-pandemins utbrott och dess konsekvenser för folkhälsan, för ekonomin och på det sociala planet förvärrar statistiken. Flera länder har under de senaste veckorna rapporterat om en betydande ökning av antalet fall med våld i hemmet. Åtgärder för att motverka denna företeelse är lika brådskande som den politik som förs för att bekämpa pandemin. De fackliga organisationerna har en avgörande roll att spela.

Två års kamp för rättigheterna på Cargill i Turkiet – inget slut i sikte!

17.04.20 News

Den 17 april 2018 sparkades nämligen 14 arbetare på Cargills stärkelsefabrik i Bursa-Orhangazi när de försökte bilda en fackförening. Arbetarna kämpar beslutsamt vidare för rätten att representeras av IUL-anslutna Tekgıda-İş. Påföljden för rättighetsbrottet är full återanställning och en tydlig signal från Cargill att rättigheter respekteras på arbetsplatsen.

IUL kräver att G20 agerar för att skydda turistarbetare

10.04.20 News

IUL har krävt att G20 omedelbart vidtar åtgärder för att skydda miljontals turistarbetare från permitteringar till följd av coronapandemin och kollapsen för turistnäringen, som är en industri som direkt eller indirekt sysselsätter mer än var tionde arbetstagare i världen.

Läs vidare på engelska.

CORONAVIRUSET: WTO, FAO och WHO missar viktig länk i livsmedelskedjan

06.04.20 Editorial

Den 31 mars manade Världshandelsorganisationen WTO, Världshälsoorganisationen WHO och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO gemensamt till samordnad internationell handling för att livsmedelsförsörjningen – och migrantarbetarna som bär det globala jordbruket på sina axlar – ska flöda fritt över nationsgränserna under coronakrisen. IUL har skrivit till de tre organen och påpekat en extremt ansvarslös miss i deras maning till ”ansvarstagande”: de har nämligen helt struntat i att efterlysa åtgärder för att skydda livet, hälsan och försörjningsmöjligheterna för lantarbetarna som livsmedelstryggheten är beroende av.

Ett meddelande från IUL:s generalsekreterare Sue Longley om COVID-19

26.03.20 News

Hej!

Coronapandemin är en utmaning utan motstycke för våra medlemsförbund världen över. Alla IUL-sektorer påverkas av coronautbrottet.

Mer än någonsin behövs nu solidaritet och en global reaktion för att minimera riskerna och effekterna för våra medlemmar, deras familjer och samhällen.

Försvara lantarbetarna i och bortom pandemin

25.03.20 Editorial

När den ena landsgränsen efter den andra nu stängs kastar den hotande arbetskraftsbristen i jordbruket och lantarbetarnas speciella utsatthet i hela världen nytt ljus över livsmedelstrygghetens skakiga grund och den stora men outforskade utmaningen att stoppa viruset från att sprida sig. För att säkra livsmedelstillgången och samtidigt hindra smittspridning måste regeringar och överstatliga organ omedelbart vidta åtgärder för att skydda levnads- och arbetsvillkoren för de lantarbetare som förser världen med mat.

Coronaviruset: lärdomar från en pandemi

13.03.20 Editorial

När det centrala är att hindra smittspridning får arbetstagare inte tvingas välja mellan att avstå från lön eller att utföra jobbet och riskera att själva smittas och sprida smittan till andra. Ändå bortser man i planeringen för viruskatastrofen från arbetstagarna som potentiella offer och smittvägar.

Storbritannien: kaffejätten JDE hotar säga upp all personal för att tvinga igenom angrepp på villkoren

10.03.20 News

Med stöd från IUL driver Unite the Union som har 300 medlemmar på Jacobs Douwe Egberts’ kaffefabrik i Banbury i Oxfordshire en kampanj mot företagets ensidiga planer på att säga upp hela personalen och återanställa dem som går med på sämre löner och villkor.

Läs mer här på engelska.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS