Home

ILO:s företagssamarbeten hotar globala normer

30.08.18 News
Printer-friendly version

IUL och ITUC har begärt ett akut möte med ILO:s generaldirektör för en diskussion om företagssamarbeten, efter att ILO beslutat inleda ett samarbete med snabbmatsjätten McDonald’s inom ramarna för det globala initiativet för anständiga jobb för unga.

IUL:s generalsekreterare Sue Longley kommenterar tillkännagivandet av samarbetet med följande ord:

”McDonald’s är öppet fientligt mot fackföreningar världen över. Det finns mycket få platser i företagets globala verksamhet där föreningsfriheten och förhandlingsrätten respekteras.”

Kampen mot McDonald’s rättighetsbrott omfattar kampanjer i USA, Storbritannien, Filippinerna, Sydkorea, Nya Zeeland och Brasilien. Och en global sammanfattning av deras fackföreningsfientliga uppträdande publicerades (på engelska) av IUL och vårt amerikanska medlemsförbund SEIU 2015. Att företaget är en rutinmässig skattesmitare är också väldokumenterat (på engelska).

521 Origin Down

521 Origin Down


cloudflare-nginx