Home

Hushållsarbetarna vinner första ILO-rundan

28.06.10 News
Printer-friendly version

Hushållsarbetare som kämpar för rättigheter och erkännande via bindande internationella normer vann en viktig seger i första rundan av årets internationella arbetskonferens på ILO i Genève. Den 4 juni röstade 61 regeringar ja till en konvention åtföljd av en rekommendation, medan 14 regeringar röstade ja till enbart rekommendationen.

Denna första seger för hundratals miljoner hushållsarbetare i världen följdes av tio dagars hårda förhandlingar om ändringsförslag från i synnerhet arbetsgivargruppen som försökte vattna ur framtida normer till både innehåll och omfång.

Samtidigt som arbetsgivarsidan påstod sig erkänna hushållsarbetarnas viktiga bidrag till ekonomin hävdade de typiskt nog att strikta normer skulle göra det svårare för hushållsarbetarna att få jobb – ett argument som tillbakavisades av regeringsföreträdare från länder som till exempel Brasilien, Uruguay och Sydafrika där hushållsarbetare har både lagskydd och kollektivavtal.

Arbetstagargruppen och särskilt regeringarna från Afrika, Australien, Latinamerika och USA lyckades inte bara rädda kvar de viktiga klausulerna i utkastet till slutsatser utan fick dessutom igenom flera ändringar som ytterligare stärker skyddet på viktiga områden, bland annat minimiåldern för arbete/barnarbete och privata bemanningsföretags ansvar och skyldigheter.

Trots de stora framgångarna i det första samtalet återstår flera knäckfrågor att lösa på det andra och sista samtalet 2011.

Principen om likabehandling av hushållsarbetare och arbetstagare i andra sektorer vad gäller social trygghet, arbetstider, arbetsmiljö och yrkesinspektion är långt ifrån självklar – inte ens i vissa av världens rikaste länder inklusive EU-länderna.

Internationella nätverket för hushållsarbetare IDWN måste mobilisera starkt stöd från berörda nationella och regionala myndigheter i dessa frågor inför nästa års förhandlingar.

Det är också nödvändigt att intensifiera dokumentationen och informationen om hushållsarbetarnas arbetsvillkor och levnadsförhållanden och hur de kan förbättras.

Arbetstagargruppens språkrör Halimah Yacob sa i sitt inledningsanförande till ILO:s trepartskommitté om hushållsarbetare att den nu stod inför den historiska uppgiften att förvandla slagordet "anständigt arbete för alla" till verklighet för samtliga hushållsarbetare.

När IDWN och dess medlemmar återvänder till förhandlingsbordet nästa år kommer de att vara bättre förberedda än någonsin för att slåss för lika rättigheter för alla.

Hela rapporten från ILO:s trepartskommitté om hushållsarbetare kan laddas ner här (på engelska).

Mer information och regelbundna lägesrapporter från hushållsarbetarorganisationer i hela världen finns på hemsidan för Respect and Rights for Domestic Workers, www.domesticworkerrights.org. Sidan finns på engelska, franska och spanska.