Home

Algeriet: internationella fack uppmanar ILO att försvara fackligt aktiva mot växande förtryck

21.10.19 News
Utskriftsvänlig version

I maj i år besökte en högnivågrupp från ILO Algeriet som svar på regeringens systematiska brott under många år mot grundläggande fackliga rättigheter, överträdelser som upprepade gånger belysts av ILO:s styrande organ. Sedan dess har angreppen på den fria fackföreningsrörelsen trappats upp i samband med myndigheternas tillslag mot demokratirörelsen, där de fria facken spelat en framträdande roll.

Den 4 oktober uppmanade IUL tillsammans med våra globala systerförbund IndustriALL, PSI och IFS ILO:s generaldirektör att kontakta de algeriska myndigheterna och se till att alla de som försöker utöva sin föreningsfrihet (läs brevet här på engelska) omfattas av lagens fulla skydd och inte riskerar att drabbas av våld, trakasserier och hot. I brevet krävs bland annat att ”samtliga som fängslats på grund av sitt medborgerliga och fackliga engagemang” omedelbart försätts på fri fot.

Varje vecka sedan militären drog tillbaka sitt stöd för president Bouteflikas regim i mars har massprotester, strejker och demonstrationer för demokratin ägt rum. Landet styrs nu i praktiken av de väpnade styrkorna under ledning av generallöjtnant Gaid Salah, som gömmer sig bakom en illegitim ”interimspresident” och försöker manipulera valet som ska hållas i december. De senaste månaderna har över 100 aktiva i fack, medborgarrörelser och politiska partier anhållits, förhörts och häktats eller fängslats för att de ”förtalat militären” och ”äventyrat landets sammanhållning”. IUL-anslutna SNATEG:s ordförande och generalsekreterare hotas nu av nya rättegångar som kan leda till fängelsedomar på flera år.

IUL:s algeriska medlemsförbund SNAPAP och SNATEG har placerat sig själva i skottlinjen genom att solidariskt ställa sig bakom alla som förföljs och trakasseras för sitt demokratiska engagemang: journalister, politiskt aktiva, människorättsaktivister, studenter – och deras fackliga kamrater. Nu mer än någonsin är det dags att visa vår solidaritet med deras kamp.