Home

Honduras: valstöld och kupparv

08.12.17 Editorial
Utskriftsvänlig version

Den 26 november gick Honduras' folk till valurnorna för att välja ny president. Men valet blev stulet, vilket utlöste en ny kris i ett land som redan är sönderslitet av våld, korruption och rättslöshet.

Efter årtionden av auktoritärt styre och militärdiktatur har Honduras sedan 1980 trevat sig fram mot demokrati, även om landet fortfarande kämpar med vad som skulle kunna kallas ett "demokratiskt underskott". De försiktiga framstegen omintetgjordes av en statskupp 2009 som slungade landet in i en ond spiral av förtryck, korruption och tilltagande fattigdom. Den traditionella affärseliten - med en förkärlek för polismakt och förtryck - hittade nya källor till rikedom i storskaligt markrofferi och expropriering.

Fackligt aktiva, bonde- och miljöaktivister, medborgarrättskämpar och regimkritiker är i princip rättslösa och har mördats utan straffrättsliga konsekvenser (på engelska). Strafflagen har skrivits om så att protester klassificeras som terrorism. Socialförsäkringssystemet har plundrats för att finansiera korruption och berika enskilda personer. President Juan Orlando Hernández riggade högsta domstolen så att den lät honom ställa upp i valet som han nyss stal.

Honduras_0

De demokratiska krafterna gör fortsatt motstånd mot denna utveckling. IUL:s latinamerikanska sekretariat och medlemsförbund i Honduras och regionen har ständigt backat upp denna motståndsrörelse. Honduranerna demonstrerade öppet på gator och torg när valfuskets omfattning avslöjades. De möttes av polisvåld, utegångsförbud och vad som i praktiken är ett undantagstillstånd. De fortsätter att göra motstånd - och styrkan i motståndet speglas i ett uttalande 5 december där den kvasimilitära nationella polisstyrkan i huvudstaden Tegucigalpa säger sig vägra genomdriva utegångsförbudet. "Vi vill inte förtrycka det honduranska folket och bryta mot dess rättigheter", sa deras talesperson till pressen.

Kuppen 2009 följdes snabbt av det farsartade valet av en "tillfällig" regering. Den inledande flodvågen av sanktioner och fördömande gav snart vika för reträtter, undfallenhet och erkännande. Vi får inte låta detta hända igen.

Den vanärade valkommissionen har erbjudit sig att räkna om ett begränsat antal röster, vilket enbart kan leda till ännu en "tillfällig" regering. Varenda valsedel måste räknas om under överinseende av pålitliga, erfarna och legitima observatörer, och med den politiska oppositionens och civilsamhällets fulla medverkan. Den nuvarande regeringen måste utsättas för största möjliga press internationellt. Påtryckningarna måste fortsätta även efter den nödvändiga omräkningen så att det totalitära arvet från 2009 omintetgörs och det honduranska folket kan utmana rättslösheten, våldet, korruptionen och det institutionaliserade rofferiet.