Home

Organisera, kämpa och vinn tillsammans: IUL:s 27:e kongress

08.09.17 News
Utskriftsvänlig version

CONGRESSLOGOSWEDISHIUL:s 27:e kongress som hölls i Genève 29 augusti till 1 september 2017 var den största, mest representativa och välbesökta kongressen i vår organisations historia. Av 518 deltagare från hela världen deltog 339 officiella delegater i kongressarbetet - en ökning med nästan 29 procent jämfört med 2012. Alla regioner och sektorer var starkt representerade på kongressen, som genomsyrades av entusiasm, stridsberedskap och solidaritet.

Kongressen var strukturerad kring fyra huvudteman som vart och ett byggde på aktuella stridsfrågor och avslutades med konkreta mål för IUL och medlemmarna: organisering och kamp för välbetalda jobb med värdighet, rättigheter och stabilitet; organisering och kamp för bra arbetsmiljö; organisering och kamp för jämställdhet och mångfald; och organisering och kamp för en progressiv, demokratisk politik.

I praktiken är de olika striderna oskiljaktiga: rätten för alla arbetstagare att bilda fackföreningar och kollektivt förhandla om bättre arbetsvillkor utgör grunden för säkrandet av en bra arbetsmiljö, stabila, välbetalda jobb, och jämställdhet och respekt för alla arbetstagare. Det är den gemensamma nämnaren i den dagliga kamp som förenar de livsmedelsarbetare, lantarbetare, hotell-, catering- och restauranganställda, samt hushållsarbetare, som alla deltog aktivt på kongressen.

Kongressen gav sekretariatet i uppdrag att fortsätta bredda sitt arbete med transnationella företag. IUL:s solidaritetskultur belystes av det entusiastiska mottagandet av lanseringen av kampanjen "Vi är Atra och Lutfi!" till försvar för fackmedlemmarna som fick sparken från det indonesiska dotterbolaget till Coca-Colas regionala tappare Coca-Cola Amatil.

CokeAmatil
IUL:s engagemang för jämställdhet på arbetsplatsen och i samhället tog ett viktigt steg framåt i och med ett välbesökt förkongressmöte - det första någonsin - för HBTQI-arbetare, som nu utgör en formell grupp inom IUL:s strukturer och representeras i de styrande organen. För första gången hölls också ett förkongressmöte för unga arbetstagare. Unga arbetstagare ingår från och med nu dessutom i en ungdomskommitté och representeras i IUL:s styrande organ. Arbetsgrupper som valts på mötena för HBTQI-arbetstagare respektive unga arbetstagare kommer att arbeta vidare med dessa frågor utifrån de förändringar av IUL:s stadgar som beslutades av kongressen. Den största kvinnokonferensen någonsin samlades före kongressen och reviderade IUL:s handlingsprogram för jämställdhet, så att hänsyn tas till nya frågor och utmaningar för kvinnliga arbetstagare och facket. Kvinnor utgör idag en majoritet av medlemmarna i IUL:s strategiska ledningsgrupp. Patricia Alonso (FAUPPA, Argentina) valdes till ordförande för IUL:s kvinnokommitté.

 

Kongressen avtackade IUL:s avgående generalsekreterare Ron Oswald som med djupt engagemang, inspiration och fantasi lett IUL sedan 1997. Biträdande generalsekreterare Sue Longley valdes enhälligt till att efterträda honom som generalsekreterare. Mark Lauritsen från UFCW Nordamerika valdes enhälligt till att efterträda avgående ordföranden Hans-Olof Nilsson från svenska Livs.

Klicka här för hela listan med motioner som kongressen godkände.