Home

IUL:s första konferens för livsmedelsförädlingsindustrin

06.07.17 News
Utskriftsvänlig version

Den 26-27 juni 2017 samlades IUL-förbund från elva länder i Chicago för att börja arbetet med att utveckla en gemensam ansats för att organisera och förhandla i livsmedelsförädlingsindustrin genom en nyligen föreslagen IUL-avdelning. Trycket på arbetstagarna växer samtidigt som företagen i sektorn kämpar för att öka intäkterna men också för att öka vinsterna genom finansieringslösningar som är typiska för privata riskkapitalbolag, aggressiva kostnadsbesparingar och definitiva omstruktureringar. Ökat konkurrenstryck och tilltagande finansialisering gör att livsmedelsarbetarna hamnar i en situation där de är mycket utsatta. Den ständiga otryggheten förvärras av allt snabbare automatisering.

FoodProcessing1

Utöver presentationer gjorda av IUL om läget i livsmedelsförädlingsindustrin och flera av de stora företagen presenterade det nordamerikanska förbundet UFCW sin ansats att använda arbetsmiljöfrågor som organiseringsverktyg och BCTGM uppdaterade medlemsförbunden om sin kampanj för att rädda kvalitetsjobb vid Mondelez i USA, en kampanj som ingår i bredare globala satsningar.

FoodProcessing2

Konferensen godkände förslaget att upprätta en IUL-avdelning för livsmedelsförädlingsindustrin, vilket kommer att läggas fram på IUL:s 27:e kongress. Avdelningens mål kommer att vara att bygga upp en internationell grund för kampen för trygga, säkra och välavlönade jobb inom livsmedelsförädlingsindustrin. Kontakta sarah.meyer@iuf.org för mer information.