Home

Stor seger för Australiens arbetstagare när Lactalis/Parmalat häver lockouten

23.03.17 News
Utskriftsvänlig version

Parmalat%20victory%20size%20300Lactalis/Parmalat häver den 61 dagar långa lockouten och tar tillbaka uppsägningen av det befintliga företagsövergripande avtalet. Detta sker sedan industriarbetarfacket AMWU och elektrikerfacket ETU skrivit ett nytt avtal med företaget, som stärker anställningstryggheten.

Företaget ville ha större frihet att hyra in personal, men från och med nu ska alla arbetare anställas direkt av företaget, även tillfälligt anställda. Användningen av underhållsentreprenörer är även i fortsättningen en fråga för samråd med facket.

De fackliga rättigheterna säkras och stärkt i det nya kollektivavtalet.

Det treåriga avtalet ger årliga löneökningar i nivå med eller över inflationstakten, och en bonus för att kompensera arbetarna för lockouten.

IUL-anslutna AMWU tackar för den internationella solidaritet och det praktiska stöd de fick under den utdragna och svåra konflikten.