Home

Europeiska IUL-förbund i köttbranschen kräver att missförhållanden stoppas

26.10.16 News
Utskriftsvänlig version

Den 19 oktober organiserade tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG en konferens för europeiska IUL-förbund i köttbranschen i Rheda-Wiedenbrück, där Tysklands största köttförädlare Tönnies är baserad. Enligt NGG är 3 500 av de 4 000 som jobbar i produktionen på den lokala fabriken anställda på tidsbegränsade kontrakt.

Trots införandet av nationell minimilön i Tyskland och ett frivilligt kollektivavtal för köttsektorn så lever många migrantarbetare fortfarande under vedervärdiga förhållanden med usla löner och skyhöga avdrag för transporter och boende.

IUL-förbunden på konferensen uppmanade köttföretagen att ta ansvar för hur underleverantörerna hanterar sina anställdas rättigheter, och krävde bättre yrkesinspektion samt en offentlig informationskampanj där företag som begår rättighetsbrott namnges.

IUL-EFFAT kräver att EU-direktivet om utstationerade arbetstagare ändras så att jämställdhet främjas, arbetsvillkor förbättras för utstationerade arbetstagare och kryphål som möjliggör missförhållanden och exploatering täpps till.

Läs mer här (på engelska).