Home

Efter glyfosat: EU-kommissionen gör reträtt från folkhälsoskydd, godkänner farliga bekämpningsmedel som är förbjudna i EU-lag

06.09.16 News
Utskriftsvänlig version

Den 28 juni gav EU-kommissionen efter för jordbrukskemikalieindustrins påtryckningar och förnyade tillståndet för användning av bekämpningsmedlet glyfosat (mest känt under Monsantos varumärke Roundup) trots allt fler bevis för att det är farligt för folkhälsan, arbetstagarna och miljön. I avsaknad av en "kvalificerad majoritet" EU-regeringar agerade EU-kommissionen ensidigt, trots motstånd från fackföreningar och civila samhällsorganisationer. Det förnyade tillståndet - som innebär få nya restriktioner för glyfosatanvändning på EU-nivå - gäller i upp till 18 månader i avvaktan på en översyn av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som nu kommer att bearbetas av fack och folkhälsokampanjer.

Medan det hettade till i kampen om förnyat glyfosat-tillstånd presenterade EU-kommissionen ett förslag på kriterier för hormonstörande ämnen, som gör det mycket svårare att begränsa användningen av dokumenterat hormonstörande bekämpningsmedel.

Och nu har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa - efter att ha publicerat en rapport som stöddes av industrin och låg till grund för EU-kommissionens beslut att förnya tillståndet för glyfosat - kompletterat EU:s bekämpningsmedelsförordning 1107/2009 med ett protokoll som möjliggör ett undantag för fortsatt användning av en grupp extremt giftiga bekämpningsmedel som annars är förbjudna i förordningen (läs mer på engelska i ett uttalande från miljöorganisationen PAN Europe).

Åtgärderna bekräftar att EU fortsätter sin reträtt från försiktighetsprincipen, ett hållbart jordbruk (där bekämpningsmedel endast används som en sista utväg) och en riskfaktorsbaserad syn på skyddet av arbetstagare, konsumenter och miljö.