Home

Finska fack trycker på för förbud mot nollkontrakt

03.02.15 News
Utskriftsvänlig version

Finska centralorganisationer och deras medlemsförbund främjar kraftfullt ett medborgarinitiativ som skulle tvinga Finlands riksdag att debattera och anta en lag som förbjuder nollkontrakt.  

I synnerhet unga fackligt aktiva har varit pådrivande bakom Operation Fastjobb (Operaatio vakiduuni), vars syfte är att samla in 50 000 namn från väljare. Om initiativet godkänns av riksdagen skulle lagstiftaren tvingas ta fram en lag som förbjuder kontrakten som har spritt sig till alla sektorer på arbetsmarknaden.

Förutom ett förbud mot kontrakt utan schemalagda timmar kräver Operation Fastjobb även 18-timmars garanterad veckoarbetstid för deltidare, bättre villkor för bemanningsanställda, bättre a-kassa för deltidare och förhandsinformation om arbetstid i deltidskontrakt.