Home

Hongkongs fria fackförenings ledning hotas av åtal när regeringen gör det olagligt att protestera

21.01.15 News
Utskriftsvänlig version

Ledningen för Hongkongs fria fackliga centralorganisation HKCTU hotas nu av åtal för att de gett sitt stöd åt demokratirörelsen. HKCTU:s generalsekreterare Lee Cheuk-yan förhördes av polisen 17 januari och anklagades för anstiftan till, sammankallande av och medverkan i olagliga möten. Han släpptes utan borgen efter att ha upplysts om att polisen har rätt att åtala honom när som helst. HKCTU:s kanslichef Mung Siu-tat har kallats till polisförhör 22 januari.

Fackföreningen har gått i bräschen för demokratirörelsen sedan starten och hotas nu av repressalier och sanktioner. Ledare och aktiva medlemmar i HKCTU greps men släpptes utan att åtal väckts 11 december när polisen tömde det område som ockuperats av demokratirörelsen. ”Anstiftan” till olagliga möten är ett allvarligt brott som kan ge stränga fängelsestraff.

HongKong17012015_0
Fackmedlemmar och deras anhängare som demonstrerade utanför polisstationen fick sällskap av IUL:s regionsekreterare för Asien/Stillahavet, Hidayat Greenfield. Han fördömde regeringens försök att olagligförklara och undertrycka demokratiska protester och lovade kontinuerligt stöd från IUL. Lee Cheuk-yan sa till demonstranterna att den fria arbetarrörelsen inte tänkte överge kampen för demokrati trots centralregeringens och Hongkong-administrationens påtryckningar.