Home

En annan sida av demokratirörelsen i Hongkong: kampen för kollektiv förhandlingsrätt

11.12.14 News
Utskriftsvänlig version

Kinas enda fria fackförening HKCTU fortsätter trycka på för en lag som tillförsäkrar Hongkongs arbetstagare kollektiv förhandlingsrätt. Idag finns inga lagar eller regler som tvingar arbetsgivare i Hongkong att förhandla kollektivt med de anställda.

En förordning om kollektiv förhandling som godkändes i samband med överlämnandet till Kina 1 juli 1997 skrotades av det nya lagrådet i oktober samma år eftersom den ansågs ”rubba balansen på arbetsmarknaden” och ”negativt påverka Hongkongs ekonomiska konkurrenskraft och attraktivitet för utländska investerare”.

HKCTUDecember71%20%28500x375%29

På ett protestmöte 7 december upprepade HKCTU sitt krav på lagstadgad kollektiv förhandlingsrätt och 7 procents löneökning för Hongkongs arbetstagare vars löner legat still de senaste 15 åren – en period av explosionsartad utveckling för Hongkongs politiska elit. Demonstranterna hade skrivit sina krav på de gula band som kommit att bli en symbol för hela demokratirörelsen. Fackmedlemmar protesterade utanför storföretag, bland annat Swire Beverages (Coca-Cola). Swirefacket var ett av de HKCTU-förbund som strejkade till stöd för demokratirörelsen 29 september.

En internationell IUL-delegation besöker Hongkong 19-21 december för att visa globalt fackligt stöd för HKCTU.

HKCTUDecember72%20%28500x374%29

Hing Lung Chan, ordförande i facket på Swire Beverages, talar på protestmötet.