Home

Fack och regeringar i Argentina och Brasilien överens om samarbete för fackliga rättigheter i köttsektorn

05.12.14 News
Utskriftsvänlig version

På initiativ av IUL:s latinamerikanska regionorganisation REL-UITA träffades slakteriförbund och regeringsföreträdare från Argentina och Brasilien i Buenos Aires 27 november för att diskutera hur arbetsvillkoren i köttindustrin i de båda länderna kan förbättras.

Som ett konkret resultat av samtalen har REL-UITA och de båda ländernas regeringar nu undertecknat ett banbrytande avtal om samarbete och bistånd i utformningen av ländernas arbetsmarknadspolitik och avskaffandet av människohandel.

Avtalet möjliggör också en samordning av fackens och regeringarnas insatser för att främja föreningsfrihet och avtalsförhandlingar. En styrgrupp inrättas dessutom för att övervaka det bilaterala arbetets utveckling.

Avtalet bygger vidare på IUL:s och IUL:s medlemsförbunds ansträngningar för bättre arbetsmiljölagar i den brasilianska köttindustrin. Kampanjen fortsätter nu med siktet inställt på en liknande lagstiftning i Argentina.