Home

IUL sänker Nestlés CSR-betyg från B+ till Skräp

17.05.10 News
Utskriftsvänlig version

Inte för att vi någonsin trott på denna rapport, och trots att vi fortfarande står fast vid att förfarandet borde tas bort, så har vi tittat lite närmare på hur Nestlés Creating Shared Value-rapport 2009 står sig i förhållande till redovisningsreglerna – och om dessa regler har följts.

I livsmedelsjättens Creating Shared Value-rapport 2009 hävdar man att man för första gången grundat sig på riktlinjerna om hållbarhetsredovisning i G3:s ramverk för redovisning och rapportering ”Global Reporting Iniative” (GRI). I en betygsskala från A till C, gav Nestlé sig själva betyget B?. Det externa revisionsbolaget Bureau Veritas UK bekräftade att rapporten tagits fram i enlighet med GRI:s regler och höjde betyget från B till B+.

Men vi anser att Nestlé inte ens möter de krav som behövs för ett C-betyg! Vanlig enkel information i grundläggande frågor rapporterades inte i enlighet med GRI-protokollet. Rapporten innehåller faktiskt inte någon information alls när det gäller löner, förmåner och betalda skatter, personalomsättning, kollektivavtal, läget när det gäller ”tillfälligt” anställda i förhållande till fast anställda, utbildning, yrkessjukdomar och skador, barnarbete inom jordbruket som ingår i företagets leveranskedja eller organiserad lobbyverksamhet, vilket allt krävs enligt GRI.

GRI handlar om redovisningsnormer – inte om att uppskatta ett företags sociala eller miljömässiga uppträdande. GRI tillhandahåller enbart ett ramverk för att redovisa relevanta fakta. Utgår man ifrån detta så förtjänar Nestlé inte ens ett C från GRI. Sett ur ett samhällsansvarsmässigt perspektiv borde företaget få sitt betyg sänkt till icke-investeringsbar nivå och därmed tilldelas rena rama ”skräpbetyget”.

Läs hela rapporten här (pä engelska).