Home

Rättighetsbrott fläckar lyxen på hotell Reethi Rah i Maldiverna

06.11.14 Feature
Utskriftsvänlig version

I sex år har de anställda och deras fack på Kerzner International Holdings’ lyxhotell One&Only Reethi Rah kämpat mot en arbetsgivare som vill krossa facket och vägrar att rätta sig efter domar till fackets fördel. Och kampen för deras rättigheter går vidare.

2008 gick personalen på hotellet med i Maldivernas turistfack TEAM. De tvingades ta detta steg på grund av usla arbetsvillkor, låga löner, korrupta chefer, godtyckliga omplaceringar och en arbetsgivare som vägrade att tillämpa den nya anställningslagen. När de väl tillhörde TEAM försökte de diskutera de här problemen med arbetsgivaren. Men arbetsgivaren vägrade och började istället trakassera och skrämma fackets medlemmar. Medlemmarna som var desperata protesterade genom att lägga ner arbetet 28 november 2008. På protestens tredje dag vägrade arbetsgivaren fortfarande att lyssna på de anställda och bad polisen komma till semesterön. Polisen angrep de anställdas fredliga protest kraftfullt, med batonger och pepparsprej. 13 fackligt aktiva – ledare och slumpmässigt valda medlemmar – arresterades och fördes bort från ön.

Arbetsgivaren sa sedan upp de 13 medlemmarna, bland annat fackets ordförande, och försökte upplösa fackföreningen. I juni 2009 förklarade Maldivernas arbetsdomstol att uppsägningarna var obefogade och olagliga och arbetsgivaren beordrades återanställa de uppsagda med full retroaktiv lön. Arbetsgivaren vägrade och överklagade domen. Företaget förlorade överklagandet och beordrades än en gång återanställa de uppsagda i september 2011. Arbetsgivaren struntade i utfallet också nu. I september 2012 informerade domstolen företaget om att tillgångar eventuellt kunde konfiskeras om det inte rättade sig efter domen.

ReethiRah

Januari 2014. Anställda på Reethi Rah lägger spontant ner jobbet i protest mot att arbetsgivaren vägrar att lyssna på dem. I april skrev 302 anställda på ett upprop där arbetsgivaren uppmanas att återanställa de fackmedlemmar som sparkades 2008.

2013 betalades de innestående lönerna äntligen ut enligt domstolens anvisningar. Men arbetsgivaren vägrade fortfarande återanställa dem som sparkats. I januari i år la hundratals anställda återigen ner arbetet för att ge eftertryck åt sina krav gällande löner, diskriminering, boende och andra missförhållanden – samma missförhållanden som ledde till att fackföreningen bildades 2008. Än en gång vägrade arbetsgivaren lyssna på personalens krav och än en gång inkallades polis för att sätta stopp för protesterna.

I april i år skrev 302 anställda på Reethi Rah på ett upprop där arbetsgivaren uppmanas att återanställa de sparkade fackmedlemmarna. One&Only säger sig vilja ”ge kunden en oförglömlig upplevelse” – men i Maldiverna verkar företaget mer inställt på att glömma lagen. Personalen och facket vägrar bli bortglömda och fortsätter kräva sina rättigheter. Med IUL:s hjälp har TEAM nu överlämnat ett klagomål till ILO:s kommitté för föreningsfrihet. Klagomålet – som formellt i och för sig riktar sig mot regeringen – kommer att gå under namnet ”One&Only Case”.

Kerzner Internationals grundare är den sydafrikanska hotellmogulen Sol Kerzner, som grundade Sun International och driver lyxhotell under varumärkena One&Only och Atlantis i Bahamas, Dubai, Mauritius, Mexiko, Mauritius och Kapstaden. Tidigare i år förlorade Kerzner inflytande över företaget när Investment Corporation of Dubai – landets nationella placeringsfond – ökade sin ägarandel. Kerzner International Holdings Ltd – som formellt är registrerat i Bahamas – driver en komplicerad härva av dotterbolag i skatteparadis (för att glömma skatten?) och trixar hela tiden med lån på sina fastigheter. Riskkapitalbolaget Blackstone har varit en av företagets rådgivare och till aktieägarna har Goldman Sachs och Colony Capital räknats. Men något som aldrig förändrats är de ständiga arbetsrättsbrotten och föraktet för lagen. Och Reethi Rah-personalens beslutsamma kamp för sina rättigheter.