Home

Kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning sätter investerare före mänskliga rättigheter

22.10.14 Feature
Utskriftsvänlig version

IUL och företrädare för ursprungsbefolkningar, bönder och frivilligorganisationer som deltar i kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning 2014 (CFS) har riktat skarp kritik mot kommitténs nyligen godkända principer för ansvarsfull investering i jordbruk och livsmedelsproduktion (på engelska), där företagsvinster prioriteras högre än rätten till mat.

De så kallade RAI-principerna som godkändes i veckan i Rom på det 41:a CFS-mötet (på engelska) 13-18 oktober är resultatet av över två års förhandlingar. IUL och andra civila samhällsorganisationer deltog via kommitténs CSM-mekanism (på engelska) för civilsamhället och hoppades åstadkomma en uppsättning principer som ska främja rätten till mat genom att skydda arbetstagares och småproducenters rättigheter, säkra den gemensamma tillgången till mark, vatten, utsäde, skog och andra resurser samt stödja en politik och offentliga investeringar som uppmuntrar hållbart jordbruk.

CFS’ CSM-mekanism utfärdade omedelbart ett uttalande (på engelska) där de civila samhällsorganisationerna påpekar att man inte lyckats förankra RAI-principerna i ett övergripande ramverk av mänskliga rättigheter och att principerna därför har ”fundamentala brister”. CSM-mekanismen befarar att RAI-principerna kan användas för att legitimera oansvariga investeringar och uppmanar CFS att ”aktivt kontrollera vad som sker i principernas namn”.

Svetlana Boincean – IUL:s representant i CSM-mekanismen – hade följande kommentar:

– En stor framgång i förhandlingarna var att vi vann konkret erkännande för vikten av arbetstagarnas rättigheter. Men det undergrävs av skrivningen om handels- och investeringsavtal som vi vet kommer att sabotera just de rättigheterna.

CFS är den mellanstatliga kommitté som förväntas vara ”den mest inkluderande internationella och mellanstatliga plattformen, där alla intressenter kan samarbeta på ett samordnat sätt och säkra livsmedelstrygghet och mat för alla”. I det aktuella fallet väger vissa ”intressenter” helt klart tyngre än andra.