Home

Ett första maj-budskap

30.04.10 News
Utskriftsvänlig version

Firandet av första maj började med de amerikanska arbetarnas kamp för åttatimmarsdag och har firats i hela världen sedan 1890-talet. Slagkraften hos första maj ligger i dess globalitet: det är den dag när arbetstagare i hela världen visar att de är beredda att kämpa sida vid sida för gemensamma mål.

Första maj har firats trots förbud, förtryck och blodspillan. Första maj har kidnappats av diktatorer och juntor i krig med arbetarrörelsen och utnyttjats som symbolisk prydnad. Arbetarnas dag har förvandlats till en harmlös helgdag. Men trots det så firar arbetarrörelsen första maj med stort självförtroende, för vi vet ju att samhället bygger på vår energi, våra ögon, händer, hjärnor och ryggar.

Första maj är dagen då vi insisterar på att värdigt arbete, hälsa, mat, bostäder, vatten, utbildning och kulturellt uttryck är rättigheter, inte privilegier, och att vi tänker skaffa oss dem. Första maj har aldrig varit en dag när vi ödmjukt bockar och bugar inför domare, fångvaktare och finansministrar och för att övertyga dem om att facket är bra för affärerna – eller för att tjata till oss en liten gnutta mer dialog, tack. Första maj är dagen då vi säger nej till era banker, utköp och återköp, för de leder bara till elände och arbetslöshet. Vi säger nej till era handelsuppgörelser och patentverk, för de förstör jobben och bryter mot alla människors rätt till mat, vatten och mediciner. Första maj är dagen då vi säger nej till er skakiga värld, för vi vet att en bättre är möjlig!

På första maj firar vi vår historia och vår framtid genom att kräva vår rätt och visa vår vilja att slåss för vår sak. Första maj 2010 ska vi fira högt och ljudligt!
-----------------------------------
Med anledning av första maj 2010 publicerar de globala facken ITUC och TUAC det gemensamma uttalandet Jobb, rättvisa och offentlig service – få ekonomin att fungera