Home

Cadbury 5-gruppen åter i fackstyrelsen på Mondelez i Alexandria

08.09.14 News
Utskriftsvänlig version

Cadbury 5-gruppen och deras anhängare avgick med segern när det fria facket på Mondelez i Alexandria i Egypten valde ny styrelse 29 augusti.

De fem – som sparkades 2012 men återanställdes i enlighet med det avtal mellan IUL och Mondelez, som innebar slutet på den två år långa konflikten – återvaldes med stor majoritet på de viktigaste styrelseposterna. Alla nio ledamöterna i den nya styrelsen tillhör den fria fackliga rörelsen.

160 medlemmar deltog i mötet där valet ägde rum, bland annat 48 medlemmar från den andra Mondelezfabriken i Alexandria, i Borg el Arab. Tre av den nyvalda styrelsens medlemmar kommer från Borg el Arab-fabriken som fortfarande har medlemstillväxt.

IUL har gratulerat facket till segern på de båda fabrikerna.