Home

NGG säkrar jobbgarantier och omfattande begränsningar för outsourcing på Coca-Cola Tyskland

28.04.10 News
Utskriftsvänlig version

Tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG har säkrat ett avtal med Coca-Colas tyska tappare, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG (CCEAG). Avtalet ger omfattande garantier för anställningstryggheten. CCEAG har 11 000 anställda och är Tysklands största läskproducent. Det nya avtalet gäller till och med 2012-12-31 och undertecknades efter flera månaders förhandlingar och medlemsmobiliseringar som kulminerade i en maratonsittning med fyra dygns förhandlingar och strejkhot. Den eventuella konflikten om anställningstryggheten på en av Colas viktigaste marknader har också varit på tapeten i IUL:s globala allians för Coca-Cola-arbetare.

 

Avtalet innehåller bland annat följande:

 

·        löften om att i framtiden inte outsourca produktion, försäljning och tjänster.

·        inga driftsrelaterade uppsägningar av NGG-medlemmar under avtalsperioden och eventuella jobb som flyttas mellan produktionsanläggningar p g a överkapacitet ska ske inom samma säljregion.

·        distributionsflottan ska vara kvar inom moderföretaget.

·        alla praktikanter får stanna minst 12 månader efter praktikperiodens slut.

 

Det befintliga ramavtal som reglerar veckoarbetstiden (37,5 timmar), semester och semesterersättning fortsätter gälla, men företaget kan – som svar på marknadssvängningar – utvidga veckoarbetstiden till 48 timmar. Undantag görs dock även i fortsättningen för helgarbete.

 

Avtalet ger också en smärre lönehöjning med kompensation för inflationen.